f
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายสุจินต์ จิ๋วรี รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสระบุรี ฝ่ายวิศวกรรม เข้าร่วมลงพื้นที่วิเคราะห์ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน กรณีเกิดอุบัติเหตุใหญ่ และวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุที่มีผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิต เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุพร้อมทั้งกำหนดมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหา ณ บริเวณจุดเกิดเหตุ บนถนนสายเลียบคันคลองชัยนาท - ป่าสัก ใกล้เคียงหน้าบริษัท ซิลเวอร์ ฟาร์ม เซ็นเตอร์ จำกัด ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
ลงวันที่ 15/03/2567

'