f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง รองรับการปรับความเร็วจำกัดไม่เกิน 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0401,0402,0403 ตอนหนองแค-หินกอง-ปากข้าวสาร-แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ระหว่าง กม.79+000-กม.105+00 13/06/2565 สบ.53/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี
2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปี 2565 รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0103 ตอนซับบอน-มวกเหล็ก ตอน 1 ระหว่าง กม.25+300-กม.29+200 เป็นช่วง ๆ 26/05/2565 สบ.26/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี
3 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2565 รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0102,0103,0201 ตอนตาลเดี่ยว–ซับบอน–มวกเหล็ก–บ่อทอง ที่ กม.17+000, กม.27+000 และ กม. 43+000 18/04/2565 สบ.46/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี
4 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวงประจำปี 2565 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0103 ตอนตาลเดี่ยว-ซับบอน-มวกเหล็ก ระหว่าง กม.24+000 - กม.32+000 เป็นช่วงๆ 26/05/2565 สบ.45/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี
5 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปี 2565 รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0102 ตอนตาลเดี่ยว - ซับบอน ตอน 3 ระหว่าง กม.10+140-กม.23+100 เป็นช่วง ๆ 13/06/2565 สบ.43/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี
6 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวงประจำปี 2565 รหัสงาน 33300 งานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0102 ตอนตาลเดี่ยว - ซับบอน ระหว่าง กม.21+200-กม.24+700 เป็นช่วง ๆ 26/05/2565 สบ.24/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี
7 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0402 ตอนหินกอง – คลองยาง ระหว่าง กม.95+000 – กม.98+000 25/03/2565 สบ.14/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี
8 จ้างเหมาทำการงานกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2565 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงสระบุรี จ.สระบุรี ปริมาณงาน 1 หลัง 13/06/2565 สบ.7/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี
9 จ้างเหมาทำการ รหัสงาน 33300 โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0102 ตอนตาลเดี่ยว-ซับบอน ระหว่าง กม.6+000-กม.10+400 (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง 09/04/2564 สบ.37/2564 แขวงทางหลวงสระบุรี
10 จ้างเหมาทำการ รหัสงาน 29100 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 362 ตอนควบคุม 0101 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี ที่ กม.4+365 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/04/2564 สบ.4/2564 แขวงทางหลวงสระบุรี
11 จ้างเหมาทำการโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0404 ตอนแยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค- แยกโรงเรียนสุธีวิทยา ระหว่าง กม.125+500-กม.126+499 และ ทางหลวงหมายเลข 3034 ตอนควบคุม 0100 ตอนหน้าพระลาน-บ้านครัว ระหว่าง กม.0+000-กม.0+325 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 6,635 ตร.ม.) 22/04/2563 สบ.8/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
12 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3041 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองแซง - สระบุรี ระหว่าง กม.25+902 - กม.28+863 เป็นช่วงๆ 30/11/2561 บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา สบ.9/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
13 จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงสิ่งอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าบริษัทนวโลหะอุตสาหกรรม ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0401 ตอนโคกแดง-หินกอง ระหว่าง กม.84+600-กม.84+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/06/2562 432/จ/18/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
14 จ้างเหมาทำการงานป้ายจราจร (ROAD SIGN) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0103 ตอนซับบอน-มวกเหล็ก ระหว่าง กม. 27+000-กม.29+000 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/05/2562 432/จ/16/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
15 จ้างเหมาทำการงานขุดซ่อมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3020 ตอนควบคุม 0100 ตอนพระพุทธบาท - หนองโดน ระหว่าง กม.6+665 - กม.7+165 11/03/2562 สบ.45/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 33 รายการ