f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0404 ตอนแยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค- แยกโรงเรียนสุธีวิทยา ระหว่าง กม.125+500-กม.126+499 และ ทางหลวงหมายเลข 3034 ตอนควบคุม 0100 ตอนหน้าพระลาน-บ้านครัว ระหว่าง กม.0+000-กม.0+325 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 6,635 ตร.ม.) 22/04/2563 สบ.8/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
2 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3041 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองแซง - สระบุรี ระหว่าง กม.25+902 - กม.28+863 เป็นช่วงๆ 30/11/2561 บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา สบ.9/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
3 จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงสิ่งอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าบริษัทนวโลหะอุตสาหกรรม ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0401 ตอนโคกแดง-หินกอง ระหว่าง กม.84+600-กม.84+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/06/2562 432/จ/18/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
4 จ้างเหมาทำการงานป้ายจราจร (ROAD SIGN) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0103 ตอนซับบอน-มวกเหล็ก ระหว่าง กม. 27+000-กม.29+000 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/05/2562 432/จ/16/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
5 จ้างเหมาทำการงานขุดซ่อมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3020 ตอนควบคุม 0100 ตอนพระพุทธบาท - หนองโดน ระหว่าง กม.6+665 - กม.7+165 11/03/2562 สบ.45/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
6 จ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการ การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3222 ตอนควบคุม 0100 ตอนแก่งคอย - เขาเพิ่ม ระหว่าง กม.10+750 - กม.12+890 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/04/2562 สบ.7/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
7 จ้างเหมาทำการโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3041 ตอนควบคุม 0102 ตอนหนองแซง-สระบุรี ระหว่าง กม.25+545 - กม.25+902 ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/06/2562 สบ.43/2562 บันทึกเพิ่มเติมแนบท้าย แขวงทางหลวงสระบุรี
8 จ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 3020 ตอนควบคุม 0100 ตอนพระพุทธบาท-หนองโดน ที่ กม.1+700 ซ้ายทาง (รร.พูลเจริญวิทยา) ผลผลิต 1 แห่ง 18/01/2562 432/จ/7/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
9 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ โครงการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี กิจกรรมย่อยพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน (OTOP Village Life) จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงเหล็กประชาสัมพันธ์ ขนาด 1x2 เมตร 18/01/2562 115/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
10 จ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3225 ตอนควบคุม 0100 ตอนดาวเรือง-ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี ระหว่าง กม.0+250-กม.1+155 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/02/2562 สบ.6/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
11 จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง(Road Lighting)ทางหลวงหมายเลข 3041 ตอนควบคุม 0101 ตอนเขาขาด-หนองแซง ที่ กม.11+400 ปริมาณงาน 10 ต้น 08/05/2562 สบ.47/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
12 จ้างเหมาทำการ งานขุดซ่อมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3020 ตอนควบคุม 0100 ตอนพระพุทธบาท - หนองโดน ระหว่าง กม.6+665 - กม.7+165 26/04/2562 สบ.45/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
13 จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง(Road Lighting)ทางหลวงหมายเลข 3041 ตอนควบคุม 0101 ตอนเขาขาด-หนองแซง ที่ กม.7+150 ปริมาณงาน 15 ต้น 08/05/2562 สบ.46/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
14 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง -ทางหลวงหมายเลข 3041 ตอนควบคุม 0102 ตอนหนองแซง-สระบุรี ระหว่าง กม.15+000–กม.24+230 เป็นช่วงๆ -ทางหลวงหมายเลข 3314 ตอนควบคุม 0101 ตอนท่าช้าง – ป๊อกแป๊ก ระหว่าง กม.2+000 – กม.2+570 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 3 แห่ง 20/11/2561 สัญญาเลขที่ สบ.35/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
15 จ้างเหมาทำการโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0403 ตอนปากข้าวสาร - แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ระหว่าง กม.116+014-กม.116+554 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/12/2561 แขวงทางหลวงสระบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 23 รายการ