f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3022 ตอนควบคุม 0100 ตอนพระพุทธบาท - ท่าเรือ ระหว่าง กม.10+000-กม.12+800 ผลผลิต 1 แห่ง 22/04/2563 สบ.(E)/18/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
2 จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 362 ตอนควบคุม 0101 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี (จุดตัดแยก) ทล.1 ที่ กม.0+000 , กม.9+288 (รวมทางใน INTERCHANGE เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 6,015 ตร.ม. 03/04/2563 สบ.(E)/152563 แขวงทางหลวงสระบุรี
3 จ้างเหมาทำการงานบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3222 ตอนควบคุม 0100 ตอน แก่งคอย–เขาเพิ่ม ระหว่าง กม.3+500 – กม.5+000 (เป็นช่วง ๆ) 30/03/2563 สบ.(E)/12/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
4 จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ASPHALT HOT MIX RECYCLING ทางหลวงหมายเลข 2089 ตอนควบคุม 0100 ตอนมวกเหล็ก-แสลงพัน ระหว่าง กม.0+180 – กม.4+800 (เป็นช่วง ๆ) 24/03/2563 สบ.(E)/10/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
5 จ้างเหมาทำการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงหมายเลข 6 สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา(ช่วงที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ) ระหว่าง กม.27+500-53+000 (รวม AMPต่างงๆ) 27/09/2562 สบ.(E)/17/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3041 ตอนควยคุม 0102 ตอนหนองแซง-สระบุรี ระหว่าง กม.25-545-กม.25+902 02/11/2561 ยกเลิกประกาศเชิญชวน สทล.11/24/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
7 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3041 ตอนควบคุม 0102 ตอนหนองแซง-สระบุรี ระหว่า่ง กม.25+545-กม.25+902 19/09/2561 ยกเลิกประกาศเชิญชวน สทล.11/23/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
8 น้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 24/12/2561 แขวงทางหลวงสระบุรี
9 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ Logistics และขนส่ง สาธารณะในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน งานพัฒนาทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0402 ตอนหินกอง - คลองยาง ระหว่าง กม.89+515 - กม.90+000 (รวมทางใน Interchange หินกอง) 18/12/2561 36/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
10 จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ASPHALT HOT MIX RECYCLING ทางหลวงหมายเลข 3222 ตอนควบคุม 0100 ตอนแก่งคอย-เขาเพิ่ม ระหว่าง กม.1+500 - กม.3+500 (เป็นช่วงๆ) 12/12/2561 สบ.37/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
11 จ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ Logistics และขนส่งสาธารณะในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมและระบบ Logistics เพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว งานพัฒนาทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0402 ตอนหินกอง - คลองยาง ระหว่าง กม.89+515 - กม.90+000 (รวมทางใน Interchange หินกอง) 30/11/2561 24/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 รายการ