f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (มีนาคม 2567) 01/03/2567 - แขวงทางหลวงสระบุรี
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (กุมภาพันธ์ 2567) 01/02/2567 แขวงทางหลวงสระบุรี
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (มกราคม 2567) 01/01/2567 แขวงทางหลวงสระบุรี
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (ธันวาคม 2566) 01/01/2567 - แขวงทางหลวงสระบุรี
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (พฤศจิกายน 2566) 01/12/2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พ.ย.66(เงินบูรณะฯ) แขวงทางหลวงสระบุรี
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (ตุลาคม 2566) 01/11/2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ต.ค.66 (เงินบูรณะ) แขวงทางหลวงสระบุรี
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน (กันยายน 2566) 01/09/2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ก.ย.66(บูรณะ) แขวงทางหลวงสระบุรี
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน (สิงหาคม 2566) 01/08/2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ส.ค.66 (เงินทุน) แขวงทางหลวงสระบุรี
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน (ธันวาคม 2565) 01/12/2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ธ.ค.66 E-Bidding แขวงทางหลวงสระบุรี
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน (พฤศจิกายน 2565) 01/11/2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พ.ย.65 (งบ พรบ.) แขวงทางหลวงสระบุรี
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน (ตุลาคม 2565) 03/10/2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ต.ค.65(งบเงินทุนฯ) แขวงทางหลวงสระบุรี
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน (กรกฎาคม 2566) 03/07/2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ก.ค.66(บูรณะฯ) แขวงทางหลวงสระบุรี
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน (มิถุนายน 2566) 01/06/2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มิ.ย.66 E-Bidding แขวงทางหลวงสระบุรี
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน (พฤษภาคม 2566) 01/05/2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนพ.ค.66(บูรณะฯ) แขวงทางหลวงสระบุรี
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน (เมษายน 2566) 03/04/2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนเม.ย.66(บูรณะฯ) แขวงทางหลวงสระบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 58 รายการ