f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน ม.ค. 64 ถึงเดือน มี.ค. 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/04/2564 64047126608 แขวงทางหลวงสระบุรี
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 รายการ