f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการ รหัสงาน 33300 โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0101 ตอนสระบุรี-ตาลเดี่ยว ระหว่าง กม.1+400-กม.3+000 เป็นช่วงๆ 01/04/2564 สบ.(E)/36/2564 แขวงทางหลวงสระบุรี
2 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของ กรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงสระบุรี โดยการจัดซื้อเสาหลักนำทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP) จำนวน 1,065 ต?น 25/03/2564 สบ.44/2564 แขวงทางหลวงสระบุรี
3 จ้างเหมาทำการ รหัสงาน 33300 โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 362 ตอนควบคุม 0101 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี ระหว่าง กม.7+000- กม.8+000 เป็นช่วงๆ 16/03/2564 สบ.(E)/35/2564 แขวงทางหลวงสระบุรี
4 จ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย SAFFTY GUARD DEVICE ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0402 ตอนหินกอง-ปากข้าวสาร ตอน 2 ระหว่าง กม.99+200-กม.99+500 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 284 เมตร 17/11/2563 432 (จ)/16/2564 แขวงทางหลวงสระบุรี
5 จ้างเหมาทำการงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0401 ตอนหนองแค-หินกอง ตอน 1 ระหว่าง กม.85+000-กม.87+000 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 8 ต้น 17/11/2563 432 (จ)/15/2564 แขวงทางหลวงสระบุรี
6 จ้างเหมาทำการงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3250 ตอนควบคุม 0100 ตอนไผ่ต่ำ – หนองแค ระหว่าง กม.0+000-กม.2+565 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 55 ต้น 17/11/2563 432 (จ)/14/2564 แขวงทางหลวงสระบุรี
7 จ้างเหมาทำการงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3314 ตอนควบคุม 0101 ตอนท่าช้าง-ป๊อกแป๊ก ระหว่าง กม.0+000 – กม.0+850 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 10 โคม 26/11/2563 432 (จ)/13/2564 แขวงทางหลวงสระบุรี
8 จ้างเหมาทำการงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3224 ตอนควบคุม 0101 ตอนบ้านป่า-ท่าคล้อ ระหว่าง กม.3+800-กม.4+600 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 11 ต้น 26/11/2563 432 (จ)/12/2564 แขวงทางหลวงสระบุรี
9 จ้างเหมาทำการงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3188 ตอนควบคุม 0101 ตอนท่าเยี่ยม – ขอนหอม ระหว่าง กม.2+400 – กม.3+700 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 52 ต้น 17/11/2563 432 (จ)/11/2564 แขวงทางหลวงสระบุรี
10 จ้างเหมาทำการงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณทางหลวงหมายเลข 3041 ตอนควบคุม 0100 ตอนเขาขาด – หนองแซง ตอน 1 ที่ กม.1+165 ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 9 ต้น 17/11/2563 432 (จ)/10/2564 แขวงทางหลวงสระบุรี
11 จ้างเหมาทำการงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3034 ตอนควบคุม 0100 ตอนหน้าพระลาน-บ้านครัว ระหว่าง กม.0+000-กม.12+000 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 7 โคม 17/11/2563 432 (จ)/9/2564 แขวงทางหลวงสระบุรี
12 จ้างเหมาทำการงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3022 ตอนควบคุม 0100 ตอนพระพุทธบาท-ท่าเรือ ระหว่า กม.0+000-กม.17+500 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 7 โคม 17/11/2563 432 (จ)/8/2564 แขวงทางหลวงสระบุรี
13 จ้างเหมาทำการงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3020 ตอนควบคุม 0100 ตอนพระพุทธบาท – หนองโดน ระหว่าง กม.0+000-กม.9+600 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณ 40 ต้น (48 ดวงโคม) 17/11/2563 432 (จ)/7/2564 แขวงทางหลวงสระบุรี
14 จ้างเหมาทำการงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณ ทางหลวงหมายเลข 2224 ตอนควบคุม 0100 ตอนมวกเหล็ก–กลุ่มพระบาท ตอน 1 ระหว่าง กม.3+400-กม.6+800 ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 47 โคม 17/11/2563 432 (จ)/6/2564 แขวงทางหลวงสระบุรี
15 จ้างเหมาทำการงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 310 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเข้าพระพุทธบาทสระบุรี ระหว่าง กม.0+000-กม.1+975 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 15 โคม 17/11/2563 432 (จ)/5/2564 แขวงทางหลวงสระบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 296 รายการ