f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างทำการ รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0102,0103 ตอนตาลเดี่ยว-ซับบอน-มวกเหล็ก ระหว่าง กม.24+000 - กม.29+000 เป็นช่วงๆ 06/01/2566 432/จ/66/165 แขวงทางหลวงสระบุรี
2 จ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0403 ตอนปากข้าวสาร - แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ตอน 2 ระหว่าง กม.105+000 - กม.112+000 เป็นช่วงๆ 06/01/2566 432/จ/66/164 แขวงทางหลวงสระบุรี
3 จ้างเหมาทำการงาน รหัสงาน 21431 งานซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0403 ตอนปากข้าวสาร-แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ที่ กม.104+500 (ทางใน Interchange เลี่ยงเมืองสระบุรี) ปริมาณงาน 1 แห่ง (11 ต้น) 24/01/2566 432/จ/66/155 แขวงทางหลวงสระบุรี
4 จ้างทำการงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนสระบุรี-ตาลเดี่ยว-ซับบอน-มวกเหล็ก ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.35+772 เป็นช่วง ๆ 24/11/2565 432/จ/66/88 แขวงทางหลวงสระบุรี
5 จ้างทำการงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนโคกแดง–หินกอง–คลองยาง ระหว่าง กม.75+243 - กม.106+348 เป็นช่วงๆ 29/11/2565 432/จ/66/89 แขวงทางหลวงสระบุรี
6 างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนฯ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงพุแค ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนปากข้าวสาร-แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ที่ กม.111+700 (RT.) จำนวน 1 หลัง 01/12/2565 สบ.(E)/23/2566 แขวงทางหลวงสระบุรี
7 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนฯ โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารบ้านพักเรือนแถว ชั้นประทวน-รองสารวัตร 10 คูหา แบบ ตร.11/59 จำนวน 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนหนองแค- หินกอง ที่ กม.92+000 (ขาเข้ากทม.) 01/12/2565 สบ.(E)/24/2566 แขวงทางหลวงสระบุรี
8 จ้างเหมาบริการงานถมดิน สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 1 บก.ทล. (สระบุรี) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0401 ตอนหนองแค – หินกอง ที่ กม.92+000 RT. จำนวน 1 แห่ง 30/11/2565 432/จ/66/94 แขวงทางหลวงสระบุรี
9 จ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนหนองแค–หินกอง–ปากข้าวสาร-แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค-แยกโรงเรียนสุธีวิทยา ตอน 2 ระหว่าง กม.79+000 - กม.137+465 เป็นช่วงๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2565 432/จ/66/87 แขวงทางหลวงสระบุรี
10 จ้างเหมาทำการรหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนสระบุรี–ตาลเดี่ยว–ซับบอน–มวกเหล็ก ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.35+772 เป็นช่วง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2565 432/จ/66/88 แขวงทางหลวงสระบุรี
11 จ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนโคกแดง–หินกอง–คลองยาง ระหว่าง กม.75+243 - กม.106+348 เป็นช่วงๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2565 432/จ/66/89 แขวงทางหลวงสระบุรี
12 จ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนสระบุรี-ตาลเดี่ยว-ซับบอน-มวกเหล็ก ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000-กม.35+772 เป็นช่วงๆ 25/10/2565 432/จ/66/53 แขวงทางหลวงสระบุรี
13 จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง รหัสงาน 21431 ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0403 ตอนปากข้าวสาร-แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ระหว่าง กม.104+500-กม.106+500 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/11/2565 432/จ/66/63 แขวงทางหลวงสระบุรี
14 จ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมย่อยปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข 362 ตอนควบคุม 0101 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี ระหว่าง กม.1+000 - กม.2+890 (ขวาทาง RT.เป็นช่วงๆ) 14/11/2565 สบ.33/2566 แขวงทางหลวงสระบุรี
15 จ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมย่อยบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ (Pavement In-Place Recycling) ทางหลวงหมายเลข 3224 ตอนควบคุม 0101 ตอนบ้านป่า - ท่อคล้อ ระหว่าง กม.2+200 - 3+300 และ กม.5+000 - กม.6+000 เป็นช่วงๆ 14/11/2565 สบ.31/2566 แขวงทางหลวงสระบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 402 รายการ