f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้าง รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการ และระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงแก่งคอย แขวงทางหลวงสระบุรี จ.สระบุรี 13/05/2567 สบ.(E)/36/2567 แขวงทางหลวงสระบุรี
2 จ้างเหมาทำการ รหัสงาน31320 งานหมุดแก้วสะท้อนแสงรอบตัว360 องศา ทล.3224 ตอนควบคุม 0102 ตอนท่าคล้อ-แสลงพัน ระหว่าง กม.10+000-กม.30+900 เป็นช่วงๆ ทล.2089 ตอนควบคุม 0100 ตอนมวกเหล็ก-แสลงพัน ระหว่าง กม.1+400-กม.4+356 เป็นช่วงๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2567 432/จ/67/147 แขวงทางหลวงสระบุรี
3 จ้างทำการ รหัสงาน 31210 งานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0401 ตอนหนองแค-หินกอง-ปากข้าวสาร ระหว่าง กม.79+000-กม.100+000 เป็นช่วง ๆ และ ทางหลวงหมายเลข 3520 ตอนไผ่ต่ำ-หนองแค ระหว่าง กม.0+000-กม.2+565 เป็นช่วง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2567 432/จ/67/145 แขวงทางหลวงสระบุรี
4 จ้างทำการ รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0404 ตอนแยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค-แยกโรงเรียนสุธีวิทยา ระหว่าง กม.133+400-กม.135+400 เป็นช่วงๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/04/2567 432/จ/67/144 แขวงทางหลวงสระบุรี
5 จ้างทำการ รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3520 ตอนควบคุม 0100 ตอนไผ่ต่ำ-หนองแค ระหว่างกม.2+000 - กม.2+276 LT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/04/2567 432/จ/67/142 แขวงทางหลวงสระบุรี
6 จ้างทำการ รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0403 ตอนปากข้าวสาร-แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ตอน 3 ระหว่าง กม.121+730-กม.122+000 เป็นช่วงๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2567 432/จ/67/142 แขวงทางหลวงสระบุรี
7 จ้างก่อสร้าง รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0101 ตอนสระบุรี - ตาลเดี่ยว บริเวณ กม.5+000 23/04/2567 สบ.(E)/35/2567 แขวงทางหลวงสระบุรี
8 จ้างก่อสร้าง โครงการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3222 ตอนควบคุม 0100 ตอนแก่งคอย - เขาเพิ่ม ระหว่าง กม.7+800 - กม.8+650 เป็นช่วง ๆ 23/04/2567 สบ.(E)/34/2567 แขวงทางหลวงสระบุรี
9 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการอำนวยความปลอดภัยบนทางหลวง หมวดงบลงทุน ประจำปี 2567 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงมิตรภาพ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0102 ตอน ตาลเดี่ยว-ซับบอน ที่ กม.21+250 LT 27/03/2567 432/จ/66/24/2567 แขวงทางหลวงสระบุรี
10 จ้างเหมาบริการงานถมดิน หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงมิตรภาพ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0102 ตอนตาลเดี่ยว-ซับบอน ที่ กม.21+250 LT จำนวน 1 แห่ง 22/04/2567 432/จ/67/146 แขวงทางหลวงสระบุรี
11 จ้างก่อสร้าง โครงการงานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 3385 ตอนควบคุม 0100 ตอนหน้าพระลาน - หนองจาน ระหว่าง กม.1+720 - กม.2+350 18/04/2567 สบ.(E)/29/2567 แขวงทางหลวงสระบุรี
12 จ้างก่อสร้าง โครงการงานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 362 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี ระหว่าง กม.21+000 - กม.25+000 และ กม.25+000 - กม.31+345 (เป็นช่วง ๆ) 22/04/2567 สบ.(E)/33/2567 แขวงทางหลวงสระบุรี
13 จ้างก่อสร้าง โครงการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3188 ตอนควบคุม 0101 ตอนท่าเยี่ยม - ขอนหอม ระหว่าง กม.2+735 - กม.3+435 22/04/2567 สบ.(E)/32/2567 แขวงทางหลวงสระบุรี
14 จ้างก่อสร้าง โครงการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3566 ตอนควบคุม 0100 ตอนโพนทอง - ขอนชะโงก ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+805 22/04/2567 สบ.(E)/31/2567 แขวงทางหลวงสระบุรี
15 จ้างก่อสร้าง รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (ASPHALT HOT MIX RECYCLING) ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0402 ตอน หินกอง - คลองยาง ตอน 5 ระหว่าง กม.95+450 - กม.96+890 RT 18/04/2567 สบ.(E)/28/2567 แขวงทางหลวงสระบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 452 รายการ