f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการงานกิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3022 ตอนควบคุม 0100 ตอนพระพุทธบาท-ท่าเรือ ระหว่าง กม.10+000-กม.12+800 เป็นช่วงๆ 28/04/2563 สบ.35/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
2 จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0403 ตอนปากข้าวสาร-แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ตอน 4 ระหว่าง กม.118+000-กม.121+000 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณ 102 ต้น) 16/03/2563 สบ.6/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
3 จ้างเหมาทำการ งานบำรุงรักษา ราวกันอันตราย กำแพงกันอันตราย (งานขัดทำความสะอาดและทาสีน้ำปูนผสมโพลีเมอร์ สะพานลอยคนข้าม) ตามสายทางดังนี้.- -ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0101 , 0102 , 0103 ตอนสระบุรี-ตาลเดี่ยว-ซับบอน-มวกเหล็ก ระหว่าง กม.0+000-กม.35+772 (เป็นแห่งๆ) -ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0402 ตอนหินกอง-คลองยาง ระหว่าง กม.90+000-กม.101+535 (เป็นแห่งๆ) -ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0404 ตอนแยกสวนพฤกษศาสตร์-แยกโรงเรียนสุธีวิทยา ที่ กม.131+243 ปริมาณงาน 5,220.92 ตารางเมตร 22/05/2563 432(จ)/25/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
4 จ้างเหมาทำการงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฮแมส) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0403 ตอนทางใน INTERCHANGE เลี่ยงเมืองสระบุรี ที่ กม.104+500 30/04/2563 432(จ)/23/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
5 จ้างเหมาทำการงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฮแมส) ทางหลวงหมายเลข 362 ตอนควบคุม 0101 ตอนทางใน INTERCHANGE ที่ กม.9+288 (สะพานต่างระดับพะโคก) 24/04/2563 432(จ)/22/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
6 จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงจุดออกทางคู่ขนาน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0402 ตอนหินกอง-ปากข้าวสาร ที่ กม.100+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/05/2563 432(จ)/24/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
7 จ้างเหมาทำการ งานบำรุงรักษา ราวกันอันตราย กำแพงกันอันตราย (งานขัดทำความสะอาดและทาสีน้ำปูนผสมโพลีเมอร์ สะพานลอยคนข้าม) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0401 , 0402 ,0403 ตอนหนองแค-หินกอง-ปากข้าวสาร-แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ปริมาณงาน 5,220 ตารางเมตร 01/04/2563 432(จ)/21/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
8 จ้างเหมาทำการงานค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง (สระบุรี) ปริมาณงาน 1 หลัง 09/04/2563 สบ.(E)/32/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
9 จ้างเหมาทำการงานกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) ปริมาณงาน 2 หลัง 07/03/2563 สบ.17/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
10 จ้างเหมาทำการงานกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงเฉลิมพระเกียรติ ปริมาณงาน 1 หลัง 07/03/2563 สบ.16/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
11 จ้างเหมาทำการงานกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงพระพุทธบาท แขวงทางหลวงสระบุรี ปริมาณงาน 1 หลัง 07/03/2563 สบ.15/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
12 จ้างเหมาทำการงานกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงหนองแค แขวง ทางหลวงสระบุรี ปริมาณงาน 1 หลัง 07/03/2563 สบ.14/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
13 จ้างเหมาทำการงานกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงหินกอง แขวงทาง หลวงสระบุรี ปริมาณงาน 1 หลัง 27/03/2563 สบ.13/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
14 จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0101 ตอนสระบุรี-ตาลเดี่ยว บริเวณ กม.5+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 สบ.(E)/31/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
15 จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 362 ตอนควบคุม 0101 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี (จุดตัดแยก) ทล.1 ตอน 1 ที่ กม.0+000 , กม.9+288 (รวมทางใน INTERCHANGE เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 6,015 ตร.ม. 07/04/2563 สบ.28/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 238 รายการ