f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2089 ตอนควบคุม 0100 ตอนมวกเหล็ก-แสลงพัน ระหว่าง กม.3+522-กม.5+500 และ กม.8+837-กม.9+418 13/06/2565 สบ.(E)/12/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี
2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0101 ตอนสระบุรี-ตาลเดี่ยว ระหว่าง กม.4+139+กม.4+544 เป็นช่วงๆ 12/05/2565 สบ.(E)/11/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี
3 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์และขนส่งสาธารณะ กิจกรรมหลักขยายช่องทางการจราจร กิจกรรมย่อยปรับปรุงและขยายช่องทางจราจร จาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3048 ตอนควบคุม 0100 ตอนห้วยบง-ท่าลาน ระหว่างกม.12+440-กม.13+240 03/03/2565 สบ.(E)/10/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี
4 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมหลักพัฒนายกระดับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยปรับปรุงและขยายช่องทางจราจร จาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3034 ตอนควบคุม 0100 ตอนหน้าพระลาน – บ้านครัว ระหว่าง กม.15+440-กม.16+610 03/03/2565 สบ.(E)/9/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี
5 จ้างเหมาทำการก่อสร้างห้องน้ำหน่วยบริการประชาชนมิตรภาพ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0102 ตอนตาลเดี่ยว - ซับบอน ที่ กม.21+100 (ซ้ายทาง) หน่วยงานกองบังคับการตำรวจทางหลวง 30/11/2564 432/จ/1/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี
6 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0403 ตอนปากข้าวสาร-แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ที่ กม.117+250 08/03/2565 สบ.(E)/8/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี
7 จ้างเหมาทำการ รหัสงาน 21431 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (Maintenance of Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0401 ตอนหนองแค - หินกอง ระหว่าง กม.91+700 - กม.93+900 เป็นช่วง ๆ 25/02/2565 432/จ/65/192 แขวงทางหลวงสระบุรี
8 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3022 ตอนควบคุม 0100 ตอนพระพุทธบาท – ท่าเรือ ระหว่าง กม.7+800 - กม.9+100 เป็นช่วง ๆ 07/02/2565 สบ.(E)/7/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี
9 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 25/02/2565 432/งท/30/65/84 แขวงทางหลวงสระบุรี
10 จ้างก่อสร้างบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ เรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ ม.09/52 ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0401 ตอนหนองแค-หินกอง ที่ กม.92+000 (ขาเข้า กทม.) 07/02/2565 สบ.54/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี
11 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0403 ตอนปากข้าวสาร-แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ที่ กม.117+250 07/02/2565 สบ.(E)/5/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี
12 จ้างก่อสร้างบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ เรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ ม.09/52 ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0401 ตอนหนองแค-หินกอง ที่ กม.92+000 (ขาเข้า กทม.) 30/12/2564 สบ.(ค)/28/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี
13 จ้างก่อสร้างงานอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2565 รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3022 ตอนควบคุม 0100 ตอนพระพุทธบาท-ท่าเรือ ระหว่าง กม.0+000-กม.12+455 เป็นช่วงๆ 30/12/2564 สบ.52/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี
14 จ้างก่อสร้างงานอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2565 รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0404 ตอนแยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค-แยกโรงเรียนสุธีวิทยา ระหว่าง กม.128+500-กม.137+465 (เป็นช่วงๆ) 29/12/2564 สบ.51/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี
15 จ้างก่อสร้างงานอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2565 รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0403 ตอนปากข้าวสาร-แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ระหว่าง กม.122+100-กม.122+950 30/12/2564 สบ.50/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 360 รายการ