f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม โครงการย่อยปรับปรุงเส้นทางคมนาคมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนจังหวัดสระบุรี รายการงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและซ่อมแซมอุปกรณ์ดวงโคม ของแขวงทางหลวงสระบุรี ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0101,0102,0103 ตอนสระบุรี-ตาลเดี่ยว-ซับบอน-มวกเหล็ก ระหว่าง กม.4+140-กม.35+772 เป็นช่วงๆ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 78 โคม 03/07/2563 สบ.36/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
2 จ้างเหมาทำการโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม โครงการย่อย ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนจังหวัดสระบุรี รายการงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0404 ตอนแยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค – แยกรงเรียนสุธีวิทยา ระหว่าง กม.124+500 - กม.125+700 และ กม.129+500 - กม.130+700 เป็นช่วงๆ ตำบลหน้าพระลาน , ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ปริมาณงาน 54 ต้น 17/04/2563 สบ.30/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
3 จ้างเหมาทำการโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม โครงการย่อยปรับปรุงเส้นทางคมนาคมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนจังหวัดสระบุรี งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างของแขวงทางหลวงสระบุรี ทางหลวงหมายเลข 362 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี ระหว่าง กม.13+300 – กม.16+400 และ กม.20+600 – กม.21+000 เป็นช่วงๆ ตำบลตลิ่งชัน , ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 87 โคม 17/04/2563 สบ.23/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
4 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนแยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค – แยกโรงเรียนสุธีวิทยา ระหว่าง กม.123+746–กม.137+465 (เป็นช่วง ๆ) 10/04/2563 สบ.29/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
5 จ้างเหมาทำการ รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3188 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่าเยี่ยม-ขอนหอม ระหว่าง กม.2+800-กม.4+350 ( เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 31,410 ตร.ม. 26/03/2563 สบ.18/2563 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
6 จ้างเหมาทำการงานกิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3022 ตอนควบคุม 0100 ตอนพระพุทธบาท-ท่าเรือ ระหว่าง กม.10+000-กม.12+800 เป็นช่วงๆ 28/04/2563 สบ.35/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
7 จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0403 ตอนปากข้าวสาร-แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ตอน 4 ระหว่าง กม.118+000-กม.121+000 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณ 102 ต้น) 16/03/2563 สบ.6/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
8 จ้างเหมาทำการ งานบำรุงรักษา ราวกันอันตราย กำแพงกันอันตราย (งานขัดทำความสะอาดและทาสีน้ำปูนผสมโพลีเมอร์ สะพานลอยคนข้าม) ตามสายทางดังนี้.- -ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0101 , 0102 , 0103 ตอนสระบุรี-ตาลเดี่ยว-ซับบอน-มวกเหล็ก ระหว่าง กม.0+000-กม.35+772 (เป็นแห่งๆ) -ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0402 ตอนหินกอง-คลองยาง ระหว่าง กม.90+000-กม.101+535 (เป็นแห่งๆ) -ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0404 ตอนแยกสวนพฤกษศาสตร์-แยกโรงเรียนสุธีวิทยา ที่ กม.131+243 ปริมาณงาน 5,220.92 ตารางเมตร 22/05/2563 432(จ)/25/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
9 จ้างเหมาทำการงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฮแมส) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0403 ตอนทางใน INTERCHANGE เลี่ยงเมืองสระบุรี ที่ กม.104+500 30/04/2563 432(จ)/23/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
10 จ้างเหมาทำการงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฮแมส) ทางหลวงหมายเลข 362 ตอนควบคุม 0101 ตอนทางใน INTERCHANGE ที่ กม.9+288 (สะพานต่างระดับพะโคก) 24/04/2563 432(จ)/22/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
11 จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงจุดออกทางคู่ขนาน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0402 ตอนหินกอง-ปากข้าวสาร ที่ กม.100+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/05/2563 432(จ)/24/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
12 จ้างเหมาทำการ งานบำรุงรักษา ราวกันอันตราย กำแพงกันอันตราย (งานขัดทำความสะอาดและทาสีน้ำปูนผสมโพลีเมอร์ สะพานลอยคนข้าม) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0401 , 0402 ,0403 ตอนหนองแค-หินกอง-ปากข้าวสาร-แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ปริมาณงาน 5,220 ตารางเมตร 01/04/2563 432(จ)/21/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
13 จ้างเหมาทำการงานค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง (สระบุรี) ปริมาณงาน 1 หลัง 09/04/2563 สบ.(E)/32/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
14 จ้างเหมาทำการงานกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) ปริมาณงาน 2 หลัง 07/03/2563 สบ.17/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
15 จ้างเหมาทำการงานกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงเฉลิมพระเกียรติ ปริมาณงาน 1 หลัง 07/03/2563 สบ.16/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 243 รายการ