f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้าง รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0101 ตอนสระบุรี - ตาลเดี่ยว บริเวณ กม.5+000 23/04/2567 สบ.(E)/35/2567 แขวงทางหลวงสระบุรี
2 จ้างก่อสร้าง โครงการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3222 ตอนควบคุม 0100 ตอนแก่งคอย - เขาเพิ่ม ระหว่าง กม.7+800 - กม.8+650 เป็นช่วง ๆ 23/04/2567 สบ.(E)/34/2567 แขวงทางหลวงสระบุรี
3 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการอำนวยความปลอดภัยบนทางหลวง หมวดงบลงทุน ประจำปี 2567 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงมิตรภาพ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0102 ตอน ตาลเดี่ยว-ซับบอน ที่ กม.21+250 LT 27/03/2567 432/จ/66/24/2567 แขวงทางหลวงสระบุรี
4 จ้างก่อสร้าง โครงการงานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 3385 ตอนควบคุม 0100 ตอนหน้าพระลาน - หนองจาน ระหว่าง กม.1+720 - กม.2+350 18/04/2567 สบ.(E)/29/2567 แขวงทางหลวงสระบุรี
5 จ้างก่อสร้าง โครงการงานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 362 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี ระหว่าง กม.21+000 - กม.25+000 และ กม.25+000 - กม.31+345 (เป็นช่วง ๆ) 22/04/2567 สบ.(E)/33/2567 แขวงทางหลวงสระบุรี
6 จ้างก่อสร้าง โครงการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3188 ตอนควบคุม 0101 ตอนท่าเยี่ยม - ขอนหอม ระหว่าง กม.2+735 - กม.3+435 22/04/2567 สบ.(E)/32/2567 แขวงทางหลวงสระบุรี
7 จ้างก่อสร้าง โครงการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3566 ตอนควบคุม 0100 ตอนโพนทอง - ขอนชะโงก ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+805 22/04/2567 สบ.(E)/31/2567 แขวงทางหลวงสระบุรี
8 จ้างก่อสร้าง รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (ASPHALT HOT MIX RECYCLING) ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0402 ตอน หินกอง - คลองยาง ตอน 5 ระหว่าง กม.95+450 - กม.96+890 RT 18/04/2567 สบ.(E)/28/2567 แขวงทางหลวงสระบุรี
9 จ้างก่อสร้าง รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (ASPHALT HOT MIX RECYCLING) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0103 ตอนซับบอน - มวกเหล็ก ตอน 4 ระหว่าง กม.24+700 - กม.25+450 RT 18/04/2567 สบ.(E)/27/2567 แขวงทางหลวงสระบุรี
10 จ้างก่อสร้าง รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (ASPHALT HOT MIX RECYCLING) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0403 ตอน ปากข้าวสาร - แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ตอน 7 ระหว่าง กม.117+100 - กม.118+050 LT 18/04/2567 สบ.(E)/26/2567 แขวงทางหลวงสระบุรี
11 จ้างก่อสร้าง รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (ASPHALT HOT MIX RECYCLING) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0401 ตอน หนองแค - หินกอง ตอน 3 ระหว่าง กม.92+000 - กม.92+850 LT 18/04/2567 สบ.(E)/25/2567 แขวงทางหลวงสระบุรี
12 จ้างก่อสร้าง รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (ASPHALT HOT MIX RECYCLING) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0401 ตอนหนองแค - หินกอง ตอน 2 ระหว่าง กม.81+000 - กม.81+850 RT 18/04/2567 สบ.(E)/24/2567 แขวงทางหลวงสระบุรี
13 จ้างก่อสร้าง รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงแก่งคอย แขวงทางหลวงสระบุรี จ.สระบุรี 09/04/2567 สบ.(E)/23/2567 แขวงทางหลวงสระบุรี
14 จ้างก่อสร้าง รหัสงาน 29000 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 362 ตอนควบคุม 0101 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี ระหว่าง กม.9+000 - กม.10+000 เป็นช่วง ๆ 09/04/2567 สบ.(E)/22/2567 แขวงทางหลวงสระบุรี
15 จ้างก่อสร้าง รหัสงาน 22500 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0401,0402,0403 ตอนหนองแค - หินกอง - ปากข้าวสาร - แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ระหว่าง กม.79+000 - กม.95+000,กม.95+000 - กม.103+000 และ กม.103+000 - กม.106+000 เป็นช่วง ๆ 09/04/2567 สบ.(E)/21/2567 แขวงทางหลวงสระบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 174 รายการ