f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ 03/05/2564 432/85/64/240 แขวงทางหลวงสระบุรี
2 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 03/05/2564 432/35/64/242 แขวงทางหลวงสระบุรี
3 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณเกาะกลาง, ร่องกลาง, ร่องขนาน และไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 362 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี 03/05/2564 432/จ/64/241 แขวงทางหลวงสระบุรี
4 จ้างซ่อมรถเทเลอร์กระดก จำนวน 1 คัน 28/04/2564 432/งท/30/64/71 แขวงทางหลวงสระบุรี
5 ซื้อกระบอกเบรคพร้อมซีล จำนวน 1 ชุด 28/04/2564 432/งท/30/64/70 แขวงทางหลวงสระบุรี
6 ซื้อหมุดยึดเป้าสะท้อนแสง จำนวน 700 ตัว 28/04/2564 432/60/64/239 แขวงทางหลวงสระบุรี
7 ซื้อกระดานไวท์บอร์ด ขนาด 80x120 ซม. พร้อมอัดกรอบ จำนวน 2 แผ่น 28/04/2564 432/85/64/237 แขวงทางหลวงสระบุรี
8 ซื้อหลักบอกระยะทาง จำนวน 64 ต้น 28/04/2564 432/60/64/238 แขวงทางหลวงสระบุรี
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 27/04/2564 432/60/64/236 แขวงทางหลวงสระบุรี
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 27/04/2564 432/40/64/235 แขวงทางหลวงสระบุรี
11 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย จากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หนองแค - หินกอง ที่ กม.89+600 (ทางขนาน ขาเข้า กทม.) 27/04/2564 432/บ/64/31 แขวงทางหลวงสระบุรี
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 27/04/2564 432/60/64/234 แขวงทางหลวงสระบุรี
13 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 27/04/2564 432/45/64/233 แขวงทางหลวงสระบุรี
14 ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตามมาตราฐาน ทล.ม.408/2532 จำนวน 20 ตัน 26/04/2564 432/60/64/232 แขวงทางหลวงสระบุรี
15 ซื้อยาง CRS-2 (มอก.371-2530) จำนวน 40 ถัง 26/04/2564 432/60/64/231 แขวงทางหลวงสระบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,548 รายการ