f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 01/07/2565 432/35/65/266 แขวงทางหลวงสระบุรี
2 ซื้อธงสัญลักษณ์ จำนวน 1 รายการ 03/08/2565 432/85/65/280 แขวงทางหลวงสระบุรี
3 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข 4120-001-07158-58 จำนวน 1 รายการ 03/08/2565 432/จ/40/65/279 แขวงทางหลวงสระบุรี
4 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 44-9488-14-8 03/08/2565 432/งท/-/65/162 แขวงทางหลวงสระบุรี
5 จ้างซ่อมเครื่องจักร หมายเลข 44-9488-14-8 จำนวน 1 รายการ 03/08/2565 432/งท/-/65/163 แขวงทางหลวงสระบุรี
6 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย จากอุบัติเหตุทางหลวงหมายเลข 3034 ตอน หน้าพระลาน - บ้านครัว ที่ กม.20+094 03/08/2565 432/บ./65/22 แขวงทางหลวงสระบุรี
7 ซื้อวัสดุเครื่องจักร จำนวน 5 รายการ 03/08/2565 432/งท/30/65/161 แขวงทางหลวงสระบุรี
8 ซื้อวัสดุยานพาหนะ หมายเลข 44-9488-14-8 จำนวน 1 รายการ 03/08/2565 432/งท/30/65/160 แขวงทางหลวงสระบุรี
9 จ้างเหมาทำการซ่อมแซ่มทรัพย์สินที่เสียหาย จากอุบัติเหตุทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ตาลเดี่ยว - ซับบอน ที่ กม.10+200 (เกาะกลางขาเข้า กทม.) 03/08/2565 432/บ./65/21 แขวงทางหลวงสระบุรี
10 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ก.ค. 65 (จัดกรรมสิทธิ์) 01/08/2565 432/ช/65/278 แขวงทางหลวงสระบุรี
11 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ก.ค. 65 (แขวงฯ) 01/08/2565 432/ช/65/277 แขวงทางหลวงสระบุรี
12 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ป้ายแนะนำโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 งาน 11/07/2565 432/จ/65/273 แขวงทางหลวงสระบุรี
13 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะหมายเลข 77-6177-14-6 จำนวน 1 งาน 27/07/2565 432/งท/-/65/157 แขวงทางหลวงสระบุรี
14 ซื้อวัสดุยานพาหนะหมายเลข 25-6413-95-8 จำนวน 2 รายการ 27/07/2565 432/งท/30/65/156 แขวงทางหลวงสระบุรี
15 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะหมายเลข 77-6177-14-6 27/07/2565 432/งท/-/65/158 แขวงทางหลวงสระบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,316 รายการ