f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างทำการ รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0102,0103 ตอนตาลเดี่ยว-ซับบอน-มวกเหล็ก ระหว่าง กม.24+000 - กม.29+000 เป็นช่วงๆ 31/01/2566 432/จ/66/165 แขวงทางหลวงสระบุรี
2 จ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0403 ตอนปากข้าวสาร - แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ตอน 2 ระหว่าง กม.105+000 - กม.112+000 เป็นช่วงๆ 31/01/2566 432/จ/66/164 แขวงทางหลวงสระบุรี
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 30/01/2566 432/40/66/163 แขวงทางหลวงสระบุรี
4 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย จากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หนองแค - หินกอง ที่ กม.84+950 (ขาเข้า กทม.) จำนวน 1 งาน 30/01/2566 432/บ./66/8 แขวงทางหลวงสระบุรี
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 30/01/2566 432/40/66/162 แขวงทางหลวงสระบุรี
6 ซื้อวัสดุซ่อมรถหมายเลข 44-0427-18-9 จำนวน 3 รายการ 27/01/2566 432/งท/30/66/39 แขวงทางหลวงสระบุรี
7 ซื้อวัสดุงานก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 27/01/2566 432/60/66/161 แขวงทางหลวงสระบุรี
8 ซื้อหินเกล็ด 3/8" จำนวน 15 ลบ.ม. 27/01/2566 432/60/66/160 แขวงทางหลวงสระบุรี
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 26/01/2566 432/60/66/159 แขวงทางหลวงสระบุรี
10 ซื้อวัสดุงานไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ 26/01/2566 432/45/66/158 แขวงทางหลวงสระบุรี
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 25/01/2566 432/60/66/156 แขวงทางหลวงสระบุรี
12 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย จากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน หินกอง - คลองยาง ที่ กม.89+615 (จุดกลับรถฝั่งวิหารแดง) จำนวน 1 งาน 25/01/2566 432/บ./66/7 แขวงทางหลวงสระบุรี
13 ซื้อวัสดุงานก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 25/01/2566 432/60/66/157 แขวงทางหลวงสระบุรี
14 จ้างขอซ่อมรถหมายเลข 46-6789-14-4 จำนวน 1 รายการ 25/01/2566 432/งท/-/66/38 แขวงทางหลวงสระบุรี
15 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 24/01/2566 432/85/66/154 แขวงทางหลวงสระบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,621 รายการ