f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 31/08/2563 432/45/63/370 แขวงทางหลวงสระบุรี
2 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 31/08/2563 432/60/63/369 แขวงทางหลวงสระบุรี
3 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณเกาะกลาง, ร่องกลาง, ร่องทางขนาน และไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 1 และ ทางหลวงหมายเลข 362 28/08/2563 432/จ/63/368 แขวงทางหลวงสระบุรี
4 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 27/08/2563 432/40/63/366 แขวงทางหลวงสระบุรี
5 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 26/08/2563 432/40/63/365 แขวงทางหลวงสระบุรี
6 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 25/08/2563 432/35/63/364 แขวงทางหลวงสระบุรี
7 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ 25/08/2563 432/35/63/363 แขวงทางหลวงสระบุรี
8 แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตามมาตราฐาน ทล.ม.408/2532 24/08/2563 432/60/63/362 แขวงทางหลวงสระบุรี
9 แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตามมาตราฐาน ทล.ม.408/2532 24/08/2563 432/60/63/361 แขวงทางหลวงสระบุรี
10 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 18/08/2563 432/40/63/360 แขวงทางหลวงสระบุรี
11 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 18/08/2563 432/45/63/359 แขวงทางหลวงสระบุรี
12 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณร่องกลางทางหลวงหมายเลข 362 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี และบริเวณ Interchange สาย 362 18/08/2563 432/จ/63/358 แขวงทางหลวงสระบุรี
13 จัดซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 18/08/2563 432/85/63/357 แขวงทางหลวงสระบุรี
14 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 18/08/2563 432/60/63/356 แขวงทางหลวงสระบุรี
15 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 17/08/2563 432/60/63/355 แขวงทางหลวงสระบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,035 รายการ