f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 11 รายการ 20/05/2567 432/85/67/159 แขวงทางหลวงสระบุรี
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 20/05/2567 432/60/67/158 แขวงทางหลวงสระบุรี
3 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 500 รีม 20/05/2567 432/85/67/157 แขวงทางหลวงสระบุรี
4 ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีตตามมาตรฐาน ทล.ม.408/2532 จำนวน 40 ตัน 17/05/2567 432/60/67/156 แขวงทางหลวงสระบุรี
5 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนเมษายน 2567 16/05/2567 432/ช/67/154 แขวงทางหลวงสระบุรี
6 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 18 รายการ 16/05/2567 432/85/67/155 แขวงทางหลวงสระบุรี
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 15/05/2567 432/60/67/52 แขวงทางหลวงสระบุรี
8 แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตามมาตราฐาน ทล.ม.408/2532 จำนวน 10 ตัน 15/05/2567 432/60/67/151 แขวงทางหลวงสระบุรี
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 15/05/2567 432/60/67/153 แขวงทางหลวงสระบุรี
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ 14/05/2567 432/60/67/150 แขวงทางหลวงสระบุรี
11 จ้างก่อสร้าง รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการ และระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงแก่งคอย แขวงทางหลวงสระบุรี จ.สระบุรี 20/05/2567 สบ.(E)/36/2567 แขวงทางหลวงสระบุรี
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 13/05/2567 432/60/67/149 แขวงทางหลวงสระบุรี
13 จ้างเหมาทำการ รหัสงาน31320 งานหมุดแก้วสะท้อนแสงรอบตัว360 องศา ทล.3224 ตอนควบคุม 0102 ตอนท่าคล้อ-แสลงพัน ระหว่าง กม.10+000-กม.30+900 เป็นช่วงๆ ทล.2089 ตอนควบคุม 0100 ตอนมวกเหล็ก-แสลงพัน ระหว่าง กม.1+400-กม.4+356 เป็นช่วงๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2567 432/จ/67/147 แขวงทางหลวงสระบุรี
14 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ 01/05/2567 432/งท/30/67/45 แขวงทางหลวงสระบุรี
15 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ เป็นจำนวน 1 งาน 01/05/2567 432/35/67/148 แขวงทางหลวงสระบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 3,139 รายการ