f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จัดซื้อน้ำมันดีเซล 1 รายการ 01/07/2563 432/35/63/308 แขวงทางหลวงสระบุรี
2 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 30/06/2563 432/60/63/307 แขวงทางหลวงสระบุรี
3 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 21/05/2563 432/40/63/271 แขวงทางหลวงสระบุรี
4 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 21/05/2563 432/40/63/270 แขวงทางหลวงสระบุรี
5 จัดซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 7 รายการ 21/05/2563 432/85/63/269 แขวงทางหลวงสระบุรี
6 โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 19/05/2563 432/จ/63/267 แขวงทางหลวงสระบุรี
7 จัดซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 19/05/2563 432/85/63/266 แขวงทางหลวงสระบุรี
8 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 19/05/2563 432/60/63/264 แขวงทางหลวงสระบุรี
9 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 13/05/2563 432/40/63/259 แขวงทางหลวงสระบุรี
10 จัดซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 13/05/2563 432/85/63/258 แขวงทางหลวงสระบุรี
11 จัดซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 2 รายการ 13/05/2563 432/85/63/257 แขวงทางหลวงสระบุรี
12 จัดซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 5 รายการ 01/05/2563 432/85/63/248 แขวงทางหลวงสระบุรี
13 จัดซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 7 รายการ 01/05/2563 432/85/63/247 แขวงทางหลวงสระบุรี
14 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 01/05/2563 432/60/63/246 แขวงทางหลวงสระบุรี
15 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 01/05/2563 432/70/63/244 แขวงทางหลวงสระบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 961 รายการ