f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
136 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 19/03/2563 432/60/63/196 แขวงทางหลวงสระบุรี
137 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 19/03/2563 432/60/63/195 แขวงทางหลวงสระบุรี
138 จ้างเหมาทำการงานค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง (สระบุรี) ปริมาณงาน 1 หลัง 01/05/2563 สบ.(E)/32/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
139 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 19/03/2563 432/40/63/194 แขวงทางหลวงสระบุรี
140 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 19/03/2563 432/45/63/193 แขวงทางหลวงสระบุรี
141 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 19/03/2563 432/45/63/192 แขวงทางหลวงสระบุรี
142 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 18/03/2563 432/60/63/191 แขวงทางหลวงสระบุรี
143 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 18/03/2563 432/45/63/190 แขวงทางหลวงสระบุรี
144 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 18/03/2563 432/45/63/189 แขวงทางหลวงสระบุรี
145 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 18/03/2563 432/45/63/188 แขวงทางหลวงสระบุรี
146 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 16/03/2563 432/60/63/187 แขวงทางหลวงสระบุรี
147 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 16/03/2563 432/60/63/186 แขวงทางหลวงสระบุรี
148 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 16/03/2563 432/60/63/185 แขวงทางหลวงสระบุรี
149 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 16/03/2563 432/60/63/184 แขวงทางหลวงสระบุรี
150 จ้างเหมาทำการงานกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) ปริมาณงาน 2 หลัง 16/04/2563 สบ.17/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
แสดง 136 ถึง 150 จาก 961 รายการ