f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ 15/05/2563 432/60/63/262 แขวงทางหลวงสระบุรี
32 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 15/05/2563 432/60/63/261 แขวงทางหลวงสระบุรี
33 แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตามมาตราฐาน ทล.ม.408/2532 15/05/2563 432/60/63/260 แขวงทางหลวงสระบุรี
34 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 13/05/2563 432/45/63/256 แขวงทางหลวงสระบุรี
35 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 13/05/2563 432/60/63/255 แขวงทางหลวงสระบุรี
36 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 08/05/2563 432/60/63/254 แขวงทางหลวงสระบุรี
37 แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตามมาตราฐาน ทล.ม.408/2532 08/05/2563 432/60/63/253 แขวงทางหลวงสระบุรี
38 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 07/05/2563 432/35/63/252 แขวงทางหลวงสระบุรี
39 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 1 รายการ 07/05/2563 432/35/63/251 แขวงทางหลวงสระบุรี
40 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 1 รายการ 07/05/2563 432/35/63/250 แขวงทางหลวงสระบุรี
41 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 05/05/2563 432/60/63/249 แขวงทางหลวงสระบุรี
42 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 01/05/2563 432/85/63/245 แขวงทางหลวงสระบุรี
43 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รยการ 01/05/2563 432/60/63/243 แขวงทางหลวงสระบุรี
44 จ้างเหมาทำการงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฮแมส) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0403 ตอนทางใน INTERCHANGE เลี่ยงเมืองสระบุรี ที่ กม.104+500 14/05/2563 432(จ)/23/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
45 จ้างเหมาทำการงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฮแมส) ทางหลวงหมายเลข 362 ตอนควบคุม 0101 ตอนทางใน INTERCHANGE ที่ กม.9+288 (สะพานต่างระดับพะโคก) 14/05/2563 432(จ)/22/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
แสดง 31 ถึง 45 จาก 924 รายการ