f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงจุดออกทางคู่ขนาน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0402 ตอนหินกอง-ปากข้าวสาร ที่ กม.100+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/05/2563 432(จ)/24/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
47 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 24/04/2563 432/60/63/241 แขวงทางหลวงสระบุรี
48 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 24/04/2563 432/60/63/240 แขวงทางหลวงสระบุรี
49 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 1 รายการ 23/04/2563 432/35/63/239 แขวงทางหลวงสระบุรี
50 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 21/04/2563 432/45/63/238 แขวงทางหลวงสระบุรี
51 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 21/04/2563 432/60/63/237 แขวงทางหลวงสระบุรี
52 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 20/04/2563 432/60/63/236 แขวงทางหลวงสระบุรี
53 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 20/04/2563 432/60/63/235 แขวงทางหลวงสระบุรี
54 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 17/04/2563 432/60/63/234 แขวงทางหลวงสระบุรี
55 แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตามมาตราฐาน ทล.ม.408/2532 17/04/2563 432/60/63/233 แขวงทางหลวงสระบุรี
56 แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตามมาตราฐาน ทล.ม.408/2532 17/04/2563 432/60/63/232 แขวงทางหลวงสระบุรี
57 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 16/04/2563 432/60/63/231 แขวงทางหลวงสระบุรี
58 จัดซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 16/04/2563 432/85/63/230 แขวงทางหลวงสระบุรี
59 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 15/04/2563 432/60/63/229 แขวงทางหลวงสระบุรี
60 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 15/04/2563 432/60/63/228 แขวงทางหลวงสระบุรี
แสดง 46 ถึง 60 จาก 924 รายการ