f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 02/04/2563 432/60/63/212 แขวงทางหลวงสระบุรี
62 จ้างเหมาบริการติดตั้งอินเตอร์ความเร็วสูง 01/04/2563 432/จ/63/209 แขวงทางหลวงสระบุรี
63 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มีนาคม 2563 01/04/2563 432/ซ/63/208 แขวงทางหลวงสระบุรี
64 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 14/04/2563 432/60/63/227 แขวงทางหลวงสระบุรี
65 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 13/04/2563 432/60/63/226 แขวงทางหลวงสระบุรี
66 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 13/04/2563 432/60/63/225 แขวงทางหลวงสระบุรี
67 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 13/04/2563 432/60/63/224 แขวงทางหลวงสระบุรี
68 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 13/04/2563 432/45/63/223 แขวงทางหลวงสระบุรี
69 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 13/04/2563 432/45/63/223 แขวงทางหลวงสระบุรี
70 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 09/04/2563 432/60/63/222 แขวงทางหลวงสระบุรี
71 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 09/04/2563 432/60/63/221 แขวงทางหลวงสระบุรี
72 จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 08/04/2563 432/35/63/220 แขวงทางหลวงสระบุรี
73 แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตามมาตราฐาน ทล.ม.408/2532 08/04/2563 432/60/63/219 แขวงทางหลวงสระบุรี
74 แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตามมาตราฐาน ทล.ม.408/2532 08/04/2563 432/60/63/218 แขวงทางหลวงสระบุรี
75 แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตามมาตราฐาน ทล.ม.408/2532 08/04/2563 432/60/63/217 แขวงทางหลวงสระบุรี
แสดง 61 ถึง 75 จาก 924 รายการ