f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 07/04/2563 432/60/63/216 แขวงทางหลวงสระบุรี
77 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 07/04/2563 432/60/63/215 แขวงทางหลวงสระบุรี
78 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2รายการ 07/04/2563 432/60/63/214 แขวงทางหลวงสระบุรี
79 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 03/04/2563 432/60/63/213 แขวงทางหลวงสระบุรี
80 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 02/04/2563 432/60/63/211 แขวงทางหลวงสระบุรี
81 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 02/04/2563 432/45/63/210 แขวงทางหลวงสระบุรี
82 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย จากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ซับบอน - มวกเหล็กที่ กม.28+380 (ขาเข้า กทม.)จำนวน 1 งาน 07/04/2563 432/บ/63/52 แขวงทางหลวงสระบุรี
83 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย จากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ตาลเดี่ยว - ซับบอนที่ กม.10+025 (ขาออก กทม.)จำนวน 7 รายการ 07/04/2563 432/บ/63/51 แขวงทางหลวงสระบุรี
84 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย จากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หนองแค - หินกองที่ กม.86+350 (จุดทางออ ขาออก กทม.)จำนวน 5 รายการ 07/04/2563 432/บ/63/50 แขวงทางหลวงสระบุรี
85 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย จากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ซับบอน - มวกเหล็กที่ กม.29+100 (ขาเข้า กทม.) จำนวน 7 รายการ 07/04/2563 432/บ/63/49 แขวงทางหลวงสระบุรี
86 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย จากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 3188 ตอน ท่าเยี่ยม - ขอนหอมที่ กม.4+838 (หัวเกาะจุดกลับรถ ขาเข้าเมืองแก่งคอย)จำนวน 7 รายการ 27/03/2563 432/บ/63/48 แขวงทางหลวงสระบุรี
87 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 30/03/2563 432/45/63/207 แขวงทางหลวงสระบุรี
88 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 27/03/2563 432/60/63/206 แขวงทางหลวงสระบุรี
89 จัดซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 12 รายการ 26/03/2563 432/85/63/205 แขวงทางหลวงสระบุรี
90 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 26/03/2563 432/45/63/204 แขวงทางหลวงสระบุรี
แสดง 76 ถึง 90 จาก 924 รายการ