f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
886 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 06/12/2561 432/60/62/91 แขวงทางหลวงสระบุรี
887 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 06/12/2561 432/60/62/90 แขวงทางหลวงสระบุรี
888 ซื้อ น้ำมันดีเซล 8,000 ลิตร 30/11/2561 432/35/62/88 แขวงทางหลวงสระบุรี
889 ซื้อ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตามมาตราฐาน ทล.ม.408/2532 30/11/2561 432/60/62/87 แขวงทางหลวงสระบุรี
890 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 30/11/2561 432/60/62/86 แขวงทางหลวงสระบุรี
891 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 30/11/2561 432/60/62/85 แขวงทางหลวงสระบุรี
892 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 30/11/2561 432/45/62/83 แขวงทางหลวงสระบุรี
893 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า บริเวณเกาะกลางและไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 3188 ตอน ขอนหอม - บ้านเหนือ และทางหลวงหมายเลข 3224 ตอน บ้านป่า - ท่าคล้อ และทางหลวงหมายเลข 3222 ตอน แก่งคอย - เขาเพิ่ม 29/11/2561 432/จ/62/82 แขวงทางหลวงสระบุรี
894 ซื้อ หมึก FUJI XEROX DocuPrint 355d (CT-21937) 29/11/2561 432/85/62/81 แขวงทางหลวงสระบุรี
895 ซื้อ หมึก FUJI XEROX DocuPrint 355d (CT-21937) 29/11/2561 432/85/62/80 แขวงทางหลวงสระบุรี
896 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 28/11/2561 432/45/62/79 แขวงทางหลวงสระบุรี
897 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 28/11/2561 432/60/62/78 แขวงทางหลวงสระบุรี
898 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 28/11/2561 432/60/62/77 แขวงทางหลวงสระบุรี
899 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 28/11/2561 432/60/62/76 แขวงทางหลวงสระบุรี
900 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 28/11/2561 432/60/62/75 แขวงทางหลวงสระบุรี
แสดง 886 ถึง 900 จาก 924 รายการ