f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
916 ซื้อ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 07/12/2561 432/60/62/98 แขวงทางหลวงสระบุรี
917 ซื้อ สายไฟ VCT 2x4 ตร.มม. (มอก.11-2531) 07/12/2561 432/45/62/97 แขวงทางหลวงสระบุรี
918 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า บริเวณไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 2089 ตอน มวกเหล็ก - วังม่วง และทางหลวงหมายเลข 2224 ตอน มวกเหล็ก - กลุ่มพระบาท และทางหลวงหมายเลข 3224 ตอน ท่าคล้อ - แสลงพัน 06/12/2561 432/จ/62/96 แขวงทางหลวงสระบุรี
919 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ 06/12/2561 432/85/62/95 แขวงทางหลวงสระบุรี
920 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 06/12/2561 432/85/62/94 แขวงทางหลวงสระบุรี
921 ซื้อ หมึก FUJI XEROX DocuPrint 355d (CT-21937) 06/12/2561 432/85/62/93 แขวงทางหลวงสระบุรี
922 ซื้อ หมึก FUJI XEROX DocuPrint 355d (CT-21937) 06/12/2561 432/85/62/92 แขวงทางหลวงสระบุรี
923 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 06/12/2561 432/60/62/91 แขวงทางหลวงสระบุรี
924 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 06/12/2561 432/60/62/90 แขวงทางหลวงสระบุรี
925 ซื้อ น้ำมันดีเซล 8,000 ลิตร 30/11/2561 432/35/62/88 แขวงทางหลวงสระบุรี
926 ซื้อ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตามมาตราฐาน ทล.ม.408/2532 30/11/2561 432/60/62/87 แขวงทางหลวงสระบุรี
927 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 30/11/2561 432/60/62/86 แขวงทางหลวงสระบุรี
928 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 30/11/2561 432/60/62/85 แขวงทางหลวงสระบุรี
929 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 30/11/2561 432/45/62/83 แขวงทางหลวงสระบุรี
930 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า บริเวณเกาะกลางและไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 3188 ตอน ขอนหอม - บ้านเหนือ และทางหลวงหมายเลข 3224 ตอน บ้านป่า - ท่าคล้อ และทางหลวงหมายเลข 3222 ตอน แก่งคอย - เขาเพิ่ม 29/11/2561 432/จ/62/82 แขวงทางหลวงสระบุรี
แสดง 916 ถึง 930 จาก 961 รายการ