f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 26/03/2563 432/60/63/203 แขวงทางหลวงสระบุรี
92 จัดซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ 25/03/2563 432/85/63/202 แขวงทางหลวงสระบุรี
93 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 25/03/2563 432/45/63/201 แขวงทางหลวงสระบุรี
94 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 25/03/2563 432/60/63/200 แขวงทางหลวงสระบุรี
95 จ้างเหมาทำการ งานบำรุงรักษา ราวกันอันตราย กำแพงกันอันตราย (งานขัดทำความสะอาดและทาสีน้ำปูนผสมโพลีเมอร์ สะพานลอยคนข้าม) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0401 , 0402 ,0403 ตอนหนองแค-หินกอง-ปากข้าวสาร-แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ปริมาณงาน 5,220 ตารางเมตร 15/04/2563 432(จ)/21/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
96 จัดซื้อน้ำมันดีเซล 1 รายการ 24/03/2563 432/35/63/199 แขวงทางหลวงสระบุรี
97 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 24/03/2563 432/45/63/198 แขวงทางหลวงสระบุรี
98 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 24/03/2563 432/60/63/197 แขวงทางหลวงสระบุรี
99 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 19/03/2563 432/60/63/196 แขวงทางหลวงสระบุรี
100 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 19/03/2563 432/60/63/195 แขวงทางหลวงสระบุรี
101 จ้างเหมาทำการงานค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง (สระบุรี) ปริมาณงาน 1 หลัง 01/05/2563 สบ.(E)/32/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
102 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 19/03/2563 432/40/63/194 แขวงทางหลวงสระบุรี
103 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 19/03/2563 432/45/63/193 แขวงทางหลวงสระบุรี
104 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 19/03/2563 432/45/63/192 แขวงทางหลวงสระบุรี
105 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 18/03/2563 432/60/63/191 แขวงทางหลวงสระบุรี
แสดง 91 ถึง 105 จาก 924 รายการ