f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 18/03/2563 432/45/63/190 แขวงทางหลวงสระบุรี
107 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 18/03/2563 432/45/63/189 แขวงทางหลวงสระบุรี
108 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 18/03/2563 432/45/63/188 แขวงทางหลวงสระบุรี
109 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 16/03/2563 432/60/63/187 แขวงทางหลวงสระบุรี
110 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 16/03/2563 432/60/63/186 แขวงทางหลวงสระบุรี
111 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 16/03/2563 432/60/63/185 แขวงทางหลวงสระบุรี
112 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 16/03/2563 432/60/63/184 แขวงทางหลวงสระบุรี
113 จ้างเหมาทำการงานกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) ปริมาณงาน 2 หลัง 16/04/2563 สบ.17/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
114 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 16/03/2563 432/60/63/183 แขวงทางหลวงสระบุรี
115 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 16/03/2563 432/45/63/182 แขวงทางหลวงสระบุรี
116 จ้างเหมาทำการงานกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงเฉลิมพระเกียรติ ปริมาณงาน 1 หลัง 16/04/2563 สบ.16/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
117 จ้างเหมาทำการงานกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงพระพุทธบาท แขวงทางหลวงสระบุรี ปริมาณงาน 1 หลัง 16/04/2563 สบ.15/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
118 จ้างเหมาทำการงานกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงหนองแค แขวง ทางหลวงสระบุรี ปริมาณงาน 1 หลัง 16/04/2563 สบ.14/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
119 จัดซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 13/03/2563 432/85/63/181 แขวงทางหลวงสระบุรี
120 จ้างเหมาทำการงานกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงหินกอง แขวงทาง หลวงสระบุรี ปริมาณงาน 1 หลัง 16/04/2563 สบ.13/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
แสดง 106 ถึง 120 จาก 924 รายการ