f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
121 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย จากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หนองแค - หินกองที่ กม.86+350 (จุดทางออ ขาออก กทม.)จำนวน 5 รายการ 07/04/2563 432/บ/63/50 แขวงทางหลวงสระบุรี
122 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย จากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ซับบอน - มวกเหล็กที่ กม.29+100 (ขาเข้า กทม.) จำนวน 7 รายการ 07/04/2563 432/บ/63/49 แขวงทางหลวงสระบุรี
123 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย จากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 3188 ตอน ท่าเยี่ยม - ขอนหอมที่ กม.4+838 (หัวเกาะจุดกลับรถ ขาเข้าเมืองแก่งคอย)จำนวน 7 รายการ 27/03/2563 432/บ/63/48 แขวงทางหลวงสระบุรี
124 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 30/03/2563 432/45/63/207 แขวงทางหลวงสระบุรี
125 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 27/03/2563 432/60/63/206 แขวงทางหลวงสระบุรี
126 จัดซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 12 รายการ 26/03/2563 432/85/63/205 แขวงทางหลวงสระบุรี
127 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 26/03/2563 432/45/63/204 แขวงทางหลวงสระบุรี
128 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 26/03/2563 432/60/63/203 แขวงทางหลวงสระบุรี
129 จัดซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ 25/03/2563 432/85/63/202 แขวงทางหลวงสระบุรี
130 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 25/03/2563 432/45/63/201 แขวงทางหลวงสระบุรี
131 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 25/03/2563 432/60/63/200 แขวงทางหลวงสระบุรี
132 จ้างเหมาทำการ งานบำรุงรักษา ราวกันอันตราย กำแพงกันอันตราย (งานขัดทำความสะอาดและทาสีน้ำปูนผสมโพลีเมอร์ สะพานลอยคนข้าม) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0401 , 0402 ,0403 ตอนหนองแค-หินกอง-ปากข้าวสาร-แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ปริมาณงาน 5,220 ตารางเมตร 15/04/2563 432(จ)/21/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
133 จัดซื้อน้ำมันดีเซล 1 รายการ 24/03/2563 432/35/63/199 แขวงทางหลวงสระบุรี
134 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 24/03/2563 432/45/63/198 แขวงทางหลวงสระบุรี
135 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 24/03/2563 432/60/63/197 แขวงทางหลวงสระบุรี
แสดง 121 ถึง 135 จาก 961 รายการ