f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0403 ตอนปากข้าวสาร-แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ตอน 4 ระหว่าง กม.118+000-กม.121+000 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณ 102 ต้น) 20/03/2563 สบ.6/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
2 จ้างเหมาทำการงานค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง (สระบุรี) ปริมาณงาน 1 หลัง 15/04/2563 สบ.(E)/32/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
3 จ้างเหมาทำการงานกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) ปริมาณงาน 2 หลัง 07/04/2563 สบ.17/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
4 จ้างเหมาทำการงานกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงเฉลิมพระเกียรติ ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 สบ.16/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
5 จ้างเหมาทำการงานกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงพระพุทธบาท แขวงทางหลวงสระบุรี ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 สบ.15/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
6 จ้างเหมาทำการงานกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงหนองแค แขวง ทางหลวงสระบุรี ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 สบ.14/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
7 จ้างเหมาทำการงานกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงหินกอง แขวงทาง หลวงสระบุรี ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 สบ.13/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
8 จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0101 ตอนสระบุรี-ตาลเดี่ยว บริเวณ กม.5+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/04/2563 สบ.(E)/31/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
9 จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 362 ตอนควบคุม 0101 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี (จุดตัดแยก) ทล.1 ตอน 1 ที่ กม.0+000 , กม.9+288 (รวมทางใน INTERCHANGE เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 6,015 ตร.ม. 13/04/2563 สบ.28/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
10 จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3222 ตอนควบคุม 0100 ตอน แก่งคอย-เขาเพิ่ม ระหว่าง กม.3+500 – กม.5+000 ( เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 17,200 ตร.ม. 13/04/2563 สบ.(E)/29/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
11 จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighing) ทางหลวงหมายเลข 2089 ตอนควบคุม 0100 ตอนมวกเหล็ก-แสลงพัน ระหว่าง กม.12+000-กม.15+000 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณ 57 ต้น) 09/04/2563 สบ.27/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
12 จ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย SAFETY GUARD DEVICE ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0401 ตอนหนองแค-หินกอง ตอน 1 ระหว่าง กม.85+200-กม.86+830 (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,902 ม.) 09/04/2563 สบ.26/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
13 จ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย SAFETY GUARD DEVICE ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0403 ตอนปากข้าวสาร-แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ตอน 2 ระหว่าง กม.104+200-กม.106+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,337 ม.) 09/04/2563 สบ.25/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
14 จ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย SAFETY GUARD DEVICE ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0401 ตอนหนองแค-หินกอง ตอน 2 ระหว่าง กม.89+300-กม.92+300 (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3,371 ม.) 09/04/2563 สบ.24/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
15 จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3022 ตอนควบคุม 0100 ตอนพระพุทธบาท - ท่าเรือ ระหว่าง กม.10+000-กม.12+800 ผลผลิต 1 แห่ง 09/04/2563 สบ.(E)/18/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 71 รายการ