f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนฯ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงพุแค ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนปากข้าวสาร-แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ที่ กม.111+700 (RT.) จำนวน 1 หลัง 15/12/2565 สบ.(E)/23/2566 แขวงทางหลวงสระบุรี
2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนฯ โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารบ้านพักเรือนแถว ชั้นประทวน-รองสารวัตร 10 คูหา แบบ ตร.11/59 จำนวน 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนหนองแค- หินกอง ที่ กม.92+000 (ขาเข้ากทม.) 15/12/2565 สบ.(E)/24/2566 แขวงทางหลวงสระบุรี
3 จ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมย่อยปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข 362 ตอนควบคุม 0101 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี ระหว่าง กม.1+000 - กม.2+890 (ขวาทาง RT.เป็นช่วงๆ) 18/11/2565 สบ.33/2566 แขวงทางหลวงสระบุรี
4 จ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมย่อยบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ (Pavement In-Place Recycling) ทางหลวงหมายเลข 3224 ตอนควบคุม 0101 ตอนบ้านป่า - ท่อคล้อ ระหว่าง กม.2+200 - 3+300 และ กม.5+000 - กม.6+000 เป็นช่วงๆ 18/11/2565 สบ.31/2566 แขวงทางหลวงสระบุรี
5 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน กิจกรรมย่อยบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ (Pavement In-Place Recycling) ทางหลวงหมายเลข 3045 ตอนควบคุม 0100 ตอนวิหารแดง - หนองหมู ระหว่าง กม.0+175 - กม.1+800 16/11/2565 สบ.30/2566 แขวงทางหลวงสระบุรี
6 โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน กิจกรรมย่อยปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข 2089 ตอนมวกเหล็ก - แสลงพัน ระหว่าง กม.11+000 - กม.13+400 16/11/2565 สบ.32/2566 แขวงทางหลวงสระบุรี
7 โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน กิจกรรมย่อยบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ (Pavement In-Place Recycling) ทางหลวงหมายเลข 3261 ตอนควบคุม 0200 ตอนหนองเสือ - ปากคลอง 13 ระหว่าง กม.21+120 - กม.22+000 และ กม.26+000 - กม.28+600 16/11/2565 สบ.29/2566 แขวงทางหลวงสระบุรี
8 จ้างก่อสร้าง รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0403 ตอนปากข้าวสาร-แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ระหว่าง กม.111+500 – กม.114+600 เป็นช่วงๆ 08/11/2565 สบ.(E)/17/2566 แขวงทางหลวงสระบุรี
9 จ้างก่อสร้าง รหัสงาน 33100 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0404 ตอนแยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค – แยกโรงเรียนสุธีวิทยา ระหว่าง กม.134+800 – กม.134+900 และ ระหว่าง กม.135+900– กม.136+000 08/11/2565 สบ.(E)/16/2566 แขวงทางหลวงสระบุรี
10 จ้างก่อสร้าง รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 362 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี ระหว่าง กม.21+120-กม.29+390 RT. เป็นช่วงๆ 04/11/2565 สบ.(E)/15/2566 แขวงทางหลวงสระบุรี
11 จ้างก่อสร้าง รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0402 ตอนหินกอง–คลองยาง ตอน 2 ระหว่าง กม.99+193 - กม.106+348 เป็นช่วงๆ 04/11/2565 สบ.(E)/14/2566 แขวงทางหลวงสระบุรี
12 จ้างก่อสร้าง รหัสงาน 33300กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3222 ตอนควบคุม0100 ตอนแก่งคอย-เขาเพิ่ม ตอน 1 ระหว่าง กม.0+114-กม.3+016 LT. เป็นช่วงๆ 04/11/2565 สบ.20/2566 แขวงทางหลวงสระบุรี
13 จ้างก่อสร้าง รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3222 ตอนควบคุม 0100 ตอนแก่งคอย-เขาเพิ่ม ตอน 2 ระหว่าง กม.10+227 - กม.12+525 LT. เป็นช่วงๆ 04/11/2565 สบ.19/2566 แขวงทางหลวงสระบุรี
14 จ้างก่อสร้าง รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอนสระบุรี - ตาลเดี่ยว – ซับบอน ระหว่าง กม.0+000 – กม.12+000 เป็นช่วงๆ 02/11/2565 สบ.18/2566 แขวงทางหลวงสระบุรี
15 จ้างก่อสร้าง รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 362 ตอนควบคุม 0101 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี ตอน 1 ระหว่าง กม.12+500 – กม.14+300 เป็นช่วงๆ 02/11/2565 สบ.34/2566 แขวงทางหลวงสระบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 163 รายการ