f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2089 ตอนควบคุม 0100 ตอนมวกเหล็ก-แสลงพัน ระหว่าง กม.3+522-กม.5+500 และ กม.8+837-กม.9+418 23/06/2565 สบ.(E)/12/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี
2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0101 ตอนสระบุรี-ตาลเดี่ยว ระหว่าง กม.4+139+กม.4+544 เป็นช่วงๆ 26/05/2565 สบ.(E)/11/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี
3 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกล/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 03/05/2565 สบ.(ข)/3/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี
4 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์และขนส่งสาธารณะ กิจกรรมหลักขยายช่องทางการจราจร กิจกรรมย่อยปรับปรุงและขยายช่องทางจราจร จาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3048 ตอนควบคุม 0100 ตอนห้วยบง-ท่าลาน ระหว่างกม.12+440-กม.13+240 21/03/2565 สบ.(E)/10/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี
5 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมหลักพัฒนายกระดับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยปรับปรุงและขยายช่องทางจราจร จาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3034 ตอนควบคุม 0100 ตอนหน้าพระลาน – บ้านครัว ระหว่าง กม.15+440-กม.16+610 21/03/2565 สบ.(E)/9/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี
6 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0403 ตอนปากข้าวสาร-แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ที่ กม.117+250 08/03/2565 สบ.(E)/8/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี
7 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3022 ตอนควบคุม 0100 ตอนพระพุทธบาท – ท่าเรือ ระหว่าง กม.7+800 - กม.9+100 เป็นช่วง ๆ 11/02/2565 สบ.(E)/7/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี
8 จ้างก่อสร้างบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ เรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ ม.09/52 ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0401 ตอนหนองแค-หินกอง ที่ กม.92+000 (ขาเข้า กทม.) 11/02/2565 สบ.54/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี
9 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกล/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 23/02/2565 สบ.(ข)/2/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี
10 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกล/ยานพาหนะ จำนวน 50 รายการ 22/02/2565 สบ.(ข)/1/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี
11 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0403 ตอนปากข้าวสาร-แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ที่ กม.117+250 11/02/2565 สบ.(E)/5/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี
12 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ASPHALT HOT MIX RECYCLING ทางหลวงหมายเลข 3046 ตอนควบคุม 0100 ตอนพระพุทธฉาย - น้ำตกสามหลั่น ระหว่าง กม.0+000-กม.2+995 07/12/2564 สบ.13/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี
13 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ASPHALT HOT MIX RECYCLING ทางหลวงหมายเลข 2224 ตอนควบคุม 0100 ตอนมวกเหล็ก – กลุ่มพระบาท ระหว่าง กม.8+000 – กม.10+670 07/12/2564 สบ.12/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี
14 จ้างก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2089 ตอนควบคุม 0100 ตอนมวกเหล็ก-แสลงพัน ตอน 2 ที่ กม.13+460-กม.15+690 07/12/2564 สบ.11/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี
15 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0403 ตอนปากข้าวสาร-แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ที่ กม.117+250 07/12/2564 สบ.(E)/1/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 139 รายการ