f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 11 รายการ 20/05/2567 432/85/67/159 แขวงทางหลวงสระบุรี
2 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 500 รีม 20/05/2567 432/85/67/157 แขวงทางหลวงสระบุรี
3 ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีตตามมาตรฐาน ทล.ม.408/2532 จำนวน 40 ตัน 17/05/2567 432/60/67/156 แขวงทางหลวงสระบุรี
4 จ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31320 งานหมุดแก้วสะท้อนแสงรอบตัว 360 องศา ทางหลวงหมายเลข 3224 ตอนควบคุม 0102 ตอนท่าคล้อ-แสลงพัน ระหว่าง กม.10+000-กม.30+900 เป็นช่วงๆ และ ทางหลวงหมายเลข 2089 ตอนควบคุม 0100 ตอนมวกเหล็ก-แสลงพัน ระหว่าง กม.1+400-กม.4+356 เป็นช่วงๆ 16/05/2567 432/จ/67/147 แขวงทางหลวงสระบุรี
5 จ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31210 งานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0401 ตอนหนองแค-หินกอง-ปากข้าวสาร ระหว่าง กม.79+000-กม.100+000 เป็นช่วง ๆ และ ทางหลวงหมายเลข 3520 ตอนไผ่ต่ำ-หนองแค ระหว่าง กม.0+000-กม.2+565 เป็นช่วง ๆ 16/05/2567 432/จ/67/145 แขวงทางหลวงสระบุรี
6 จ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0404 ตอนแยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค-แยกโรงเรียนสุธีวิทยา ระหว่าง กม.133+400-กม.135+400 เป็นช่วงๆ 16/05/2567 432/จ/67/144 แขวงทางหลวงสระบุรี
7 จ้างเหมา ทำการ รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0403 ตอนปากข้าวสาร-แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ตอน 3 ระหว่าง กม.121+730-กม.122+000 เป็นช่วงๆ 16/05/2567 432/จ/67/142 แขวงทางหลวงสระบุรี
8 จ้างเหมา ทำการรหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3520 ตอนควบคุม 0100 ตอนไผ่ต่ำ-หนองแค ระหว่างกม.2+000 - กม.2+276 LT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2567 432/จ/67/143 แขวงทางหลวงสระบุรี
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 15/05/2567 432/60/67/52 แขวงทางหลวงสระบุรี
10 แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตามมาตราฐาน ทล.ม.408/2532 จำนวน 10 ตัน 15/05/2567 432/60/67/151 แขวงทางหลวงสระบุรี
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ 14/05/2567 432/60/67/150 แขวงทางหลวงสระบุรี
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 13/05/2567 432/60/67/149 แขวงทางหลวงสระบุรี
13 จ้างเหมาทำการ รหัสงาน31320 งานหมุดแก้วสะท้อนแสงรอบตัว360 องศา ทล.3224 ตอนควบคุม 0102 ตอนท่าคล้อ-แสลงพัน ระหว่าง กม.10+000-กม.30+900 เป็นช่วงๆ ทล.2089 ตอนควบคุม 0100 ตอนมวกเหล็ก-แสลงพัน ระหว่าง กม.1+400-กม.4+356 เป็นช่วงๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2567 432/จ/67/147 แขวงทางหลวงสระบุรี
14 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ 01/05/2567 432/งท/30/67/45 แขวงทางหลวงสระบุรี
15 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ เป็นจำนวน 1 งาน 01/05/2567 432/35/67/148 แขวงทางหลวงสระบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,981 รายการ