f
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 25/03/2564 แขวงทางหลวงสระบุรี โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภาระกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงอำนวยความปลอดภัย แขวงมทางหลวงสระบุรี เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 17/03/2564 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาทำการ รหัสงาน 33300 โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0101 ตอนสระบุรี-ตาลเดี่ยว ระหว่าง กม.1+400-กม.3+000 เป็นช่วงๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 16/03/2564 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาทำการ รหัสงาน 33300 โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 362 ตอนควบคุม 0101 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี ระหว่าง กม.7+000-กม.8+000 เป็นช่วงๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 25/11/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 362 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี ระหว่าง กม.11+800-กม.14+000 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1,750 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 25/11/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาทำการงาน ศึกษาและพัฒนาระบบงานบำรุงรักษาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0401 ตอนหนองแค-หินกอง ระหว่าง กม.79+000-กม.95+000 และ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0402 ตอนหินกอง-ปากข้าวสาร ระหว่าง กม.95+000-กม.103+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 23/11/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาทำการ รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ASPHALT HOT MIX RECYCLING ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0401 ตอนโคกแดง-หินกอง ระหว่าง กม.82+500-กม.83+850 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 23/11/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาทำการ รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ASPHALT HOT MIX RECYCLING ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0402 ตอนหินกอง-คลองยาง ระหว่าง กม.90+700-กม.92+770 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 23/11/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาทำการ รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ASPHALT HOT MIX RECYCLING ทางหลวงหมายเลข 3045 ตอนควบคุม 0100 ตอนวิหารแดง-หนองหมู ระหว่าง กม.2+300-กม.4+800 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 23/11/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาทำการ รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ASPHALT HOT MIX RECYCLING ทางหลวงหมายเลข 3520 ตอนควบคุม 0100 ตอนไผ่ต่ำ-หนองแค ระหว่าง กม.0+000-กม.1+350 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 23/11/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาทำการ รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ASPHALT HOT MIX RECYCLING ทางหลวงหมายเลข 2089 ตอนควบคุม 0100 ตอนมวกเหล็ก-แสลงพัน ระหว่าง กม.5+000-กม.7+530 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 94 รายการ