f
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 17/04/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาทำการงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0404 ตอนแยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค-แยกโรงเรียนสุธีวิทยา ระหว่าง กม.124+500- กม.125+700 และ กม.129+500- กม.130+700 เป็นช่วงๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 16/04/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาทำการงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 362 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี ระหว่าง กม.13+300 - กม.16+400 และ กม.20+600 - กม.21+000 เป็นช่วงๆตำบลตลิ่งชัน,ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ปริมาณงาน 87 โคมา เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 08/04/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาทำการงานค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง (สระบุรี) ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 03/04/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาทำการงานกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงหินกอง แขวงทางหลวงสระบุรี เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 03/04/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาทำการงานกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงหนองแค แขวงทางหลวงสระบุรี เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 03/04/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาทำการงานกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงพระพุทธบาท แขวงทางหลวงสระบุรี เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 03/04/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาทำการงานกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงเฉลิมพระเกียรติ แขวงทางหลวงสระบุรี เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 03/04/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาทำการงานกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงสระบุรี เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 31/03/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0101 ตอนสระบุรี-ตาลเดี่ยว บริเวณ กม.5+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 24/03/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตราย บนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3022 ตอนควบคุม 0100 ตอนพระพุทธบาท - ท่าเรือ ระหว่าง กม.10+000-กม.12+800 ผลผลิต 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 55 รายการ