f
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 28/11/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนฯ โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารบ้านพักเรือนแถว ชั้นประทวน-รองสารวัตร 10 คูหา แบบ ตร.11/59 จำนวน 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนหนองแค- หินกอง ที่ กม.92+000 (ขาเข้ากทม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 28/11/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนฯ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงพุแค ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนปากข้าวสาร-แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ที่ กม.111+700 (RT.) จำนวน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 03/11/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมย่อยปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข 362 ตอนควบคุม 0101 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรีระหว่าง กม.1+000 - กม.2+890 (ขวาทาง RT.เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 03/11/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน กิจกรรมย่อยบูรณะทางผิวแอสฟัลต์(Pavement In-Place Recycling) ทางหลวงหมายเลข 3261 ตอนควบคุม 0200 ตอนหนองเสือ – ปากคลอง 13 ระหว่าง กม.21+120 - กม.22+000 และกม.26+000 - กม.28+600 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 03/11/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน กิจกรรมย่อยปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์(Asphalt Hot Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข 2089 ตอนมวกเหล็ก - แสลงพัน ระหว่าง กม.11+000 - กม.13+400 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 03/11/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมย่อยบูรณะ ผิวทางแอสฟัลต์ (Pavement In-Place Recycling) ทางหลวงหมายเลข 3224 ตอนควบคุม 0101 ตอนบ้านป่า - ท่าคล้อ ระหว่าง กม.2+200 – 3+300 และ กม.5+000 - กม.6+000 เป็นช่วงๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 03/11/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน กิจกรรมย่อยบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ (Pavement In-Place Recycling) ทางหลวงหมายเลข 3045 ตอนควบคุม 0100 ตอนวิหารแดง - หนองหมู ระหว่าง กม.0+175 - กม.1+800 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 02/11/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างก่อสร้าง รหัสงาน 33100 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0404 ตอนแยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค – แยกโรงเรียนสุธีวิทยา ระหว่าง กม.134+800 – กม.134+900 และ ระหว่าง กม.135+900– กม.136+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 27/10/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างก่อสร้าง รหัสงาน 33100 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0404 ตอนแยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค – แยกโรงเรียนสุธีวิทยา ระหว่าง กม.134+800 – กม.134+900 และ ระหว่าง กม.135+900– กม.136+000 เปลี่ยนแปลงแผน
10 27/10/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างก่อสร้าง รหัสงาน 33100 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0404 ตอนแยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค – แยกโรงเรียนสุธีวิทยา ระหว่าง กม.134+800 – กม.134+900 และ ระหว่าง กม.135+900– กม.136+000 ยกเลิกแผน
แสดง 1 ถึง 10 จาก 179 รายการ