f
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 07/06/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษา ทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2089 ตอนควบคุม 0100 ตอนมวกเหล็ก-แสลงพัน ระหว่าง กม.3+522-กม.5+500 และ กม.8+837-กม.9+418 เปลี่ยนแปลงแผน
2 02/06/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษา ทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2089 ตอนควบคุม 0100 ตอนมวกเหล็ก-แสลงพัน ระหว่าง กม.3+522-กม.5+500 และ กม.8+837-กม.9+418 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 12/05/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัส 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0101 ตอนสระบุรี - ตาลเดี่ยว กม.ระหว่าง 4+139 - กม.4+544 เป็นช่วงๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 07/03/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0403 ตอนปากข้าวสาร-แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ที่ กม.117+250 เปลี่ยนแปลงแผน
5 03/03/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และศาสนา กิจกรรมหลักพัฒนายกระดับแหล่งท่องเทียว กิจกรรมย่อยปรับปรุงและขยายช่องทางจราจร จาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3034 ตอนควบคุม 0100 ตอนหน้าพระลาน-บ้านครัว กม.15+440-กม.16+610 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 03/03/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และขนส่งสาธารณะ กิจกรรมหลักขยายช่องทางการจราจร กิจกรรมย่อยปรับปรุงและขยายช่องทางจราจร จาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3048 ตอนควบคุม 0100 ตอนห้วยบง-ท่าลาน ระหว่างกม.12+440-กม.13+240 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 03/03/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และศาสนา กิจกรรมหลักพัฒนายกระดับแหล่งท่องเทียว กิจกรรมย่อยปรับปรุงและขยายช่องทางจราจร จาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3034 ตอนควบคุม 0100 ตอนหน้าพระลาน-บ้านครัว กม.15+440-กม.16+610 เปลี่ยนแปลงแผน
8 07/02/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0403 ตอนปากข้าวสาร-แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ที่ กม.117+250 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 07/02/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างก่อสร้างบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวน และพลตำรวจ เรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ ม.09/52 ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0401 ตอนหนองแค-หินกอง ที่ กม.92+000 (ขาเข้า กทม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 07/02/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3022 ตอนควบคุม 0100 ตอนพระพุทธบาท – ท่าเรือ ระหว่าง กม.7+800 - กม.9+100 เป็นช่วง ๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 149 รายการ