f
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 17/04/2567 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างก่อสร้าง โครงการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3222 ตอนควบคุม 0100 ตอนแก่งคอย - เขาเพิ่ม ระหว่าง กม.7+800 - กม.8+650 เป็นช่วง ๆ เปลี่ยนแปลงแผน
2 17/04/2567 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างก่อสร้าง โครงการงานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 362 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี ระหว่าง กม.21+000 - กม.25+000 และ กม.25+000 - กม.31+345 (เป็นช่วง ๆ) เปลี่ยนแปลงแผน
3 17/04/2567 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างก่อสร้าง โครงการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3188 ตอนควบคุม 0101 ตอนท่าเยี่ยม - ขอนหอม ระหว่าง กม.2+735 - กม.3+435 เปลี่ยนแปลงแผน
4 17/04/2567 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างก่อสร้าง โครงการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3566 ตอนควบคุม 0100 ตอนโพนทอง - ขอนชะโงก ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+805 เปลี่ยนแปลงแผน
5 10/04/2567 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างก่อสร้าง โครงการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3566 ตอนควบคุม 0100 ตอนโพนทอง - ขอนชะโงก ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+805 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 10/04/2567 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างก่อสร้าง โครงการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3188 ตอนควบคุม 0101 ตอนท่าเยี่ยม - ขอนหอม ระหว่าง กม.2+735 - กม.3+435 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 10/04/2567 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างก่อสร้าง โครงการงานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 362 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี ระหว่าง กม.21+000 - กม.25+000 และ กม.25+000 - กม.31+345 (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 10/04/2567 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างก่อสร้าง โครงการงานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 3385 ตอนควบคุม 0100 ตอนหน้าพระลาน - หนองจาน ระหว่าง กม.1+720 - กม.2+350 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 10/04/2567 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างก่อสร้าง โครงการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3222 ตอนควบคุม 0100 ตอนแก่งคอย - เขาเพิ่ม ระหว่าง กม.7+800 - กม.8+650 เป็นช่วง ๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 04/04/2567 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างก่อสร้าง รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (ASPHALT HOT MIX RECYCLING) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0103 ตอน ซับบอน - มวกเหล็ก ตอน 4 ระหว่าง กม.24+700 - กม.25+450 RT เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 226 รายการ