f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสระบุรี
ปีงบประมาณ 2567
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง -
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ จ้างเหมาทำป้ายไวนิลช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2567 จำนวน 3 รายการ เป็นจำนวน 1 งาน
งบประมาณ 4,505.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง
สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ประกาศราคากลาง
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 09/04/2567 20/04/2567
3 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
4 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1
5 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา
6 ยกเลิกโครงการ