f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ 03/05/2564 1,660.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 03/05/2564 245,660.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณเกาะกลาง, ร่องกลาง, ร่องขนาน และไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 362 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี 03/05/2564 129,084.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างซ่อมรถเทเลอร์กระดก จำนวน 1 คัน 28/04/2564 33,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อกระบอกเบรคพร้อมซีล จำนวน 1 ชุด 28/04/2564 3,880.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อหมุดยึดเป้าสะท้อนแสง จำนวน 700 ตัว 28/04/2564 2,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อกระดานไวท์บอร์ด ขนาด 80x120 ซม. พร้อมอัดกรอบ จำนวน 2 แผ่น 28/04/2564 960.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อหลักบอกระยะทาง จำนวน 64 ต้น 28/04/2564 54,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 27/04/2564 1,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 27/04/2564 4,036.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย จากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หนองแค - หินกอง ที่ กม.89+600 (ทางขนาน ขาเข้า กทม.) 27/04/2564 22,094.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 27/04/2564 22,070.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 27/04/2564 111,862.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตามมาตราฐาน ทล.ม.408/2532 จำนวน 20 ตัน 26/04/2564 39,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อยาง CRS-2 (มอก.371-2530) จำนวน 40 ถัง 26/04/2564 234,560.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,759 รายการ