f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาทำป้ายไวนิล และแผ่นพับ โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทล.3188 ตอน ท่าเยี่ยม - ขอนหอม ระหว่าง กม.1+500 - กม.2+135 ณ อบต. ตาลเดี่ยว ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี จำนวน 1 งาน 19/05/2563 6,424.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาทำการงานกิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3022 ตอนควบคุม 0100 ตอนพระพุทธบาท-ท่าเรือ ระหว่าง กม.10+000-กม.12+800 เป็นช่วงๆ 20/05/2563 9,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0403 ตอนปากข้าวสาร-แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ตอน 4 ระหว่าง กม.118+000-กม.121+000 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณ 102 ต้น) 20/04/2563 3,995,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาทำการ งานบำรุงรักษา ราวกันอันตราย กำแพงกันอันตราย (งานขัดทำความสะอาดและทาสีน้ำปูนผสมโพลีเมอร์ สะพานลอยคนข้าม) ตามสายทางดังนี้.- -ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0101 , 0102 , 0103 ตอนสระบุรี-ตาลเดี่ยว-ซับบอน-มวกเหล็ก ระหว่าง กม.0+000-กม.35+772 (เป็นแห่งๆ) -ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0402 ตอนหินกอง-คลองยาง ระหว่าง กม.90+000-กม.101+535 (เป็นแห่งๆ) -ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0404 ตอนแยกสวนพฤกษศาสตร์-แยกโรงเรียนสุธีวิทยา ที่ กม.131+243 ปริมาณงาน 5,220.92 ตารางเมตร 26/05/2563 499,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย จากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 3222 ตอน แก่งคอย - เขาเพิ่มที่ กม.6+900 (บริเวณจุดกลับรถ) จำนวน 1งาน 30/04/2563 52,470.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย จากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ปากข้าวสาร - แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแคที่ กม.116+500 (ขาออก กทม.)จำนวน 1 งาน 30/04/2563 41,895.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย จากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 3314 ตอน ท่าช้าง - ป๊อกแป๊กที่ กม.0+700 (ด้านซ้ายทาง) จำนวน 1 งาน 29/04/2563 10,891.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย จากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 362 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรีที่ กม.17+900 (บริเวณร่องกลาง มุ่งหน้าไนครราชสีมา ขาออก กทม.) จำนวน 1 งาน 29/04/2563 25,804.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย จากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน โคกแดง - หินกองที่ กม.87+050 (บริเวณเกาะกลาง)จำนวน 1 งาน 29/04/2563 16,444.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย จากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ตาลเดี่ยว - ซับบอนที่ กม.23+975 (บริเวณทางขนาน ขาเข้า กทม.)จำนวน 1 งาน 27/04/2563 8,852.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย จากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ตาลเดี่ยว - ซับบอนที่ กม.23+217 (ขาออก กทม.) จำนวน 5 รายการ 27/04/2563 8,550.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย จากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ตาลเดี่ยว - ซับบอนที่ กม.19+600 (บริเวณเกาะกลาง) จำนวน 6 รายการ 27/04/2563 26,230.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย จากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ตาลเดี่ยว - ซับบอนที่ กม.25+600 (ขาเข้า กทม.) จำนวน 7 รายการ 16/04/2563 69,951.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย จากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ตาลเดี่ยว - ซับบอน ที่ กม.25+600 (ขาเข้า กทม.) จำนวน 7 รายการ 16/04/2563 69,951.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสระบุรี จัดซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 19/05/2563 6,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,105 รายการ