f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อสีโพลีเมอร์ ผสมน้ำปูนชนิดพิเศษ ขนาดจุ 25 กก. จำนวน 30 ถัง 31/01/2566 117,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อวัสดุงานก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 31/01/2566 7,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างทำการ รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0102,0103 ตอนตาลเดี่ยว-ซับบอน-มวกเหล็ก ระหว่าง กม.24+000 - กม.29+000 เป็นช่วงๆ 31/01/2566 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0403 ตอนปากข้าวสาร - แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ตอน 2 ระหว่าง กม.105+000 - กม.112+000 เป็นช่วงๆ 31/01/2566 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 30/01/2566 2,050.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย จากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หนองแค - หินกอง ที่ กม.84+950 (ขาเข้า กทม.) จำนวน 1 งาน 30/01/2566 14,548.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 30/01/2566 60,460.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อวัสดุซ่อมรถหมายเลข 44-0427-18-9 จำนวน 3 รายการ 27/01/2566 103,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อวัสดุงานก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 27/01/2566 26,874.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อหินเกล็ด 3/8" จำนวน 15 ลบ.ม. 27/01/2566 11,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 26/01/2566 3,850.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อวัสดุงานไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ 26/01/2566 125,270.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 25/01/2566 44,450.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย จากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน หินกอง - คลองยาง ที่ กม.89+615 (จุดกลับรถฝั่งวิหารแดง) จำนวน 1 งาน 25/01/2566 6,123.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อวัสดุงานก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 25/01/2566 45,840.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,861 รายการ