f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 01/07/2565 336,410.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อธงสัญลักษณ์ จำนวน 1 รายการ 03/08/2565 10,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข 4120-001-07158-58 จำนวน 1 รายการ 03/08/2565 2,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 44-9488-14-8 03/08/2565 3,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างซ่อมเครื่องจักร หมายเลข 44-9488-14-8 จำนวน 1 รายการ 03/08/2565 2,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย จากอุบัติเหตุทางหลวงหมายเลข 3034 ตอน หน้าพระลาน - บ้านครัว ที่ กม.20+094 03/08/2565 6,411.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อวัสดุเครื่องจักร จำนวน 5 รายการ 03/08/2565 10,010.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อวัสดุยานพาหนะ หมายเลข 44-9488-14-8 จำนวน 1 รายการ 03/08/2565 13,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาทำการซ่อมแซ่มทรัพย์สินที่เสียหาย จากอุบัติเหตุทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ตาลเดี่ยว - ซับบอน ที่ กม.10+200 (เกาะกลางขาเข้า กทม.) 03/08/2565 71,139.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสระบุรี ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ก.ค. 65 (จัดกรรมสิทธิ์) 01/08/2565 2,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสระบุรี ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ก.ค. 65 (แขวงฯ) 01/08/2565 2,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ป้ายแนะนำโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 งาน 11/07/2565 7,184.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะหมายเลข 77-6177-14-6 จำนวน 1 งาน 27/07/2565 10,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อวัสดุยานพาหนะหมายเลข 25-6413-95-8 จำนวน 2 รายการ 27/07/2565 17,650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะหมายเลข 77-6177-14-6 27/07/2565 8,025.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,544 รายการ