f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
3376 แขวงทางหลวงสระบุรี ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 07/12/2561 3,657.75 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3377 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 07/12/2561 53,030.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3378 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 07/12/2561 22,310.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3379 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อ สายไฟ VCT 2x4 ตร.มม. (มอก.11-2531) 07/12/2561 19,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3380 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาทำการตัดหญ้า บริเวณไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 2089 ตอน มวกเหล็ก - วังม่วง และทางหลวงหมายเลข 2224 ตอน มวกเหล็ก - กลุ่มพระบาท และทางหลวงหมายเลข 3224 ตอน ท่าคล้อ - แสลงพัน 06/12/2561 69,460.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3381 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ 06/12/2561 984.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3382 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 06/12/2561 1,850.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3383 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อ หมึก FUJI XEROX DocuPrint 355d (CT-21937) 06/12/2561 8,560.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3384 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อ หมึก FUJI XEROX DocuPrint 355d (CT-21937) 06/12/2561 8,560.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3385 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 06/12/2561 58,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3386 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 06/12/2561 26,040.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3387 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อ น้ำมันดีเซล 8,000 ลิตร 30/11/2561 219,680.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3388 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตามมาตราฐาน ทล.ม.408/2532 30/11/2561 56,370.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3389 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 30/11/2561 10,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3390 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 30/11/2561 31,228.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 3,376 ถึง 3,390 จาก 3,428 รายการ