f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างก่อสร้าง รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการ และระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงแก่งคอย แขวงทางหลวงสระบุรี จ.สระบุรี 20/05/2567 1,200,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 13/05/2567 44,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาทำการ รหัสงาน31320 งานหมุดแก้วสะท้อนแสงรอบตัว360 องศา ทล.3224 ตอนควบคุม 0102 ตอนท่าคล้อ-แสลงพัน ระหว่าง กม.10+000-กม.30+900 เป็นช่วงๆ ทล.2089 ตอนควบคุม 0100 ตอนมวกเหล็ก-แสลงพัน ระหว่าง กม.1+400-กม.4+356 เป็นช่วงๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2567 500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ 01/05/2567 26,560.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ เป็นจำนวน 1 งาน 01/05/2567 298,810.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างทำการ รหัสงาน 31210 งานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0401 ตอนหนองแค-หินกอง-ปากข้าวสาร ระหว่าง กม.79+000-กม.100+000 เป็นช่วง ๆ และ ทางหลวงหมายเลข 3520 ตอนไผ่ต่ำ-หนองแค ระหว่าง กม.0+000-กม.2+565 เป็นช่วง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2567 500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างทำการ รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0404 ตอนแยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค-แยกโรงเรียนสุธีวิทยา ระหว่าง กม.133+400-กม.135+400 เป็นช่วงๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2567 500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างทำการ รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3520 ตอนควบคุม 0100 ตอนไผ่ต่ำ-หนองแค ระหว่างกม.2+000 - กม.2+276 LT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2567 500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างทำการ รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0403 ตอนปากข้าวสาร-แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ตอน 3 ระหว่าง กม.121+730-กม.122+000 เป็นช่วงๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2567 500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างก่อสร้าง รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0101 ตอนสระบุรี - ตาลเดี่ยว บริเวณ กม.5+000 08/05/2567 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างก่อสร้าง โครงการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3222 ตอนควบคุม 0100 ตอนแก่งคอย - เขาเพิ่ม ระหว่าง กม.7+800 - กม.8+650 เป็นช่วง ๆ 07/05/2567 15,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการอำนวยความปลอดภัยบนทางหลวง หมวดงบลงทุน ประจำปี 2567 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงมิตรภาพ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0102 ตอน ตาลเดี่ยว-ซับบอน ที่ กม.21+250 LT 02/05/2567 3,265,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาบริการงานถมดิน หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงมิตรภาพ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0102 ตอนตาลเดี่ยว-ซับบอน ที่ กม.21+250 LT จำนวน 1 แห่ง 16/05/2567 500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 1 รายการ 18/04/2567 5,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 6 รายการ 18/04/2567 15,120.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 3,428 รายการ