f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
3391 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 30/11/2561 94,925.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3392 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาทำการตัดหญ้า บริเวณเกาะกลางและไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 3188 ตอน ขอนหอม - บ้านเหนือ และทางหลวงหมายเลข 3224 ตอน บ้านป่า - ท่าคล้อ และทางหลวงหมายเลข 3222 ตอน แก่งคอย - เขาเพิ่ม 29/11/2561 73,286.72 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3393 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อ หมึก FUJI XEROX DocuPrint 355d (CT-21937) 29/11/2561 8,560.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3394 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อ หมึก FUJI XEROX DocuPrint 355d (CT-21937) 29/11/2561 8,560.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3395 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 28/11/2561 61,290.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3396 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 28/11/2561 45,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3397 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 28/11/2561 13,860.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3398 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 28/11/2561 59,920.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3399 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 28/11/2561 30,284.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3400 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อเครื่องนับเวลาไฟสัญญาณจราจรถอยหลัง 28/11/2561 79,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3401 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาทำการซ่อมอุปกรณ์ดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด 400 W.HPS (เสา High Mast) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หนองแค - หินกอง ระหว่าง กม.92+000 - กม.92+100 23/11/2561 95,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3402 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตามมาตราฐาน ทล.ม.408/2532 23/11/2561 75,160.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3403 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 23/11/2561 45,580.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3404 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อตลับ Canon 810 BK 21/11/2561 749.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3405 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อน๊อต 4 หุน ยาว 14 นิ้ว 21/11/2561 2,640.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 3,391 ถึง 3,405 จาก 3,428 รายการ