f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงสระบุรี ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกล/ยานพาหนะ(รถตำรวจทางหลวง จำนวน 9 รายการ) 29/03/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อวัสดุงานไฟฟ้า จำนวน 20 รายการ เป็นจำนวน 1 งาน 29/02/2567 200,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อโคมไฟถนน LED 100 วัตต์ พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 ดวงโคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2567 290,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย จากอุบัติเหตุ ทล.1 หมายเลขควบคุม 0402 ตอน หินกอง - ปากข้าวสาร ที่ กม.101+580 (ร่องทางขนาน ขาเข้า กทม.) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2567 35,268.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อหลักนำทางล้มลุด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 85x75 ซม. ชนิดพิเศษ (สีส้มคาดแถบสะท้อนแสง) จำนวน 210 ต้น 19/02/2567 378,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 19/02/2567 1,220.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย จากอุบัติเหตุ ทล.1 หมายเลขควบคุม 0402 ตอนหินกอง - ปากข้าวสาร ที่ กม.96+010 (ร่องทางขนาน ขาออก กทม.) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2567 16,158.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย จากอุบัติเหตุ ทล.33 หมายเลขควบคุม 0402 ตอนหินกอง - คลองยาง ที่ กม.98+400 (สามแยกสัญญาณไฟจราจร) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2567 14,624.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รยการ 15/02/2567 1,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 15/02/2567 3,010.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ 15/02/2567 3,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย จากอุบัติเหตุ ทล.3020 หมายเลขควบคุม 0100 ตอน พระพุทธบาท - หนองโดน ที่ กม.3+400 (ขวาทาง) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2567 8,477.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย จากอุบัติเหตุ ทล.0001 หมายเลขควบคุม 0404 ตอน แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค - แยกโรงเรียนสุธีวิทยา ที่ กม.126+750 (ขาเข้า กทม.) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2567 5,371.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ เป็นจำนวน 1 งาน 13/02/2567 287,010.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างซ่อมกระบอกเครนรั่วชำรุด หมายเลขรถ 74-6053-97-8 จำนวน 1 งาน 09/02/2567 3,210.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 3,428 รายการ