f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะหมายเลข 25-6976-16-5 จำนวน 1 รายการ 09/02/2567 9,360.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อวัสดุการจราจร จำนวน 5 รายการ เป็นจำนวน 1 งาน 09/02/2567 487,950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ เป็นจำนวน 1 งาน 09/02/2567 3,090.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะหมายเลข 23-6032-95-3 จำนวน 1 งาน 08/02/2567 45,160.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะหมายเลข 23-6470-21-1 จำนวน 1 งาน 08/02/2567 18,350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะหมายเลข 46-6597-07-1 จำนวน 1 งาน 08/02/2567 14,560.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย จากอุบัติเหตุ ทล.0001 หมายเลขควบคุม 0401 ตอน หนองแค-หินกอง ที่ กม.85+300 (ทางขนาน ขาเข้า กทม.) จำนวน 1 งาน 06/02/2567 24,215.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย จากอุบัติเหตุ ทล.1 หมายเลขควบคุม 0401 ตอน หนองแค-หินกอง ที่ กม.88+000 (ทางขนาน ขาเข้า กทม.) จำนวน 1 งาน 06/02/2567 10,466.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงสระบุรี เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ม.ค. 67 จำนวน 1 เดือน 06/02/2567 6,245.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อถังจราจร ขนาด 530 มม.x 850 มม. น้ำหนัก 5.2 กก. จำนวน 3 ถัง 01/02/2567 7,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 01/02/2567 2,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อยาง TIRE 235/75 R17.5 ยางเรเดียล ขนาด 23575 R17.5 จำนวน 2 เส้น 01/02/2567 17,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 33 รายการ 31/01/2567 51,915.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อน้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 9,000 ลิตร 31/01/2567 270,990.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างซ่อมรถหมายเลข 23-6403-19-9 ระบบไฟฟ้า ซ่อม-เปลี่ยนลูกดูดไดสตาร์ท,สะพานไฟ จำนวน 1 งาน 24/01/2567 1,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 3,428 รายการ