f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างก่อสร้าง รหัสงาน 33220 งานป้ายแขวนสูงบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0101,0102,0103 ตอนสระบุรี - ตาลเดี่ยว - ซับบอน - มวกเหล็ก ระหว่าง กม.0+000 - กม.35+772 (เป็นแห่ง ๆ) 10/05/2567 3,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะงานเงินทุน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2567 32,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะหมายเลข 77-6177-14-6 จำนวน 1 งาน 03/04/2567 11,235.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อน้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 8,010 ลิตร 03/04/2567 241,181.10 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างก่อสร้าง รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0103 ตอนซับบอน - มวกเหล็ก ระหว่าง กม.25+900 - กม.30+950 เป็นช่วง ๆ 10/05/2567 10,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างก่อสร้าง รหัสงาน 31412 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0102 ตอนตาลเดี่ยว - ซับบอน ระหว่าง กม.19+900 - กม.23+950 เป็นช่วง ๆ 10/05/2567 9,943,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงสระบุรี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (มีนาคม 2567) 01/03/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างก่อสร้าง รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2224 ตอนควบคุม 0100 ตอน มวกเหล็ก - กลุ่มพระบาท ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+320 10/05/2567 4,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างก่อสร้าง รหัสงาน 31590 งานราวกันอันตรายอื่น (NOISE BARRIER) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0403 ตอน ปากข้าวสาร - แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ตอน 2 ระหว่าง กม.106+000 - กม.106+615 22/04/2567 10,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างก่อสร้าง รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0103 ตอน ซับบอน - มวกเหล็ก ระหว่าง กม.29+200 - กม.34+700 เป็นช่วง ๆ 10/05/2567 10,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างก่อสร้าง รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0403 ตอน ปากข้าวสาร - แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ระหว่าง กม.111+050 - กม.115+169 เป็นช่วง ๆ 10/05/2567 10,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงสระบุรี ซท่อวัสดุครุภัณฑ์อื่น ๆ จำนวน 9 รายการ เป็นจำนวน 1 งาน 02/04/2567 23,875.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Enterprise M604 รหัสครุภัณฑ์ 7440-002-10202-60 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2567 7,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงสระบุรี ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน มี.ค. 67 (แขวงฯ) จำนวน 1 เดือน 01/04/2567 3,911.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ เป็นจำนวน 1 งาน 01/04/2567 289,410.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 3,428 รายการ