f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างก่อสร้าง โครงการงานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 3385 ตอนควบคุม 0100 ตอนหน้าพระลาน - หนองจาน ระหว่าง กม.1+720 - กม.2+350 03/05/2567 18,479,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างก่อสร้าง โครงการงานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 362 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี ระหว่าง กม.21+000 - กม.25+000 และ กม.25+000 - กม.31+345 (เป็นช่วง ๆ) 07/05/2567 15,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างก่อสร้าง โครงการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3188 ตอนควบคุม 0101 ตอนท่าเยี่ยม - ขอนหอม ระหว่าง กม.2+735 - กม.3+435 03/05/2567 15,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างก่อสร้าง โครงการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3566 ตอนควบคุม 0100 ตอนโพนทอง - ขอนชะโงก ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+805 03/05/2567 15,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างก่อสร้าง รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (ASPHALT HOT MIX RECYCLING) ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0402 ตอน หินกอง - คลองยาง ตอน 5 ระหว่าง กม.95+450 - กม.96+890 RT 03/05/2567 9,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างก่อสร้าง รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (ASPHALT HOT MIX RECYCLING) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0103 ตอนซับบอน - มวกเหล็ก ตอน 4 ระหว่าง กม.24+700 - กม.25+450 RT 03/05/2567 9,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างก่อสร้าง รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (ASPHALT HOT MIX RECYCLING) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0403 ตอน ปากข้าวสาร - แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ตอน 7 ระหว่าง กม.117+100 - กม.118+050 LT 03/05/2567 9,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างก่อสร้าง รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (ASPHALT HOT MIX RECYCLING) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0401 ตอน หนองแค - หินกอง ตอน 3 ระหว่าง กม.92+000 - กม.92+850 LT 02/05/2567 9,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างก่อสร้าง รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (ASPHALT HOT MIX RECYCLING) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0401 ตอนหนองแค - หินกอง ตอน 2 ระหว่าง กม.81+000 - กม.81+850 RT 02/05/2567 9,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างก่อสร้าง รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงแก่งคอย แขวงทางหลวงสระบุรี จ.สระบุรี 29/04/2567 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างก่อสร้าง รหัสงาน 29000 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 362 ตอนควบคุม 0101 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี ระหว่าง กม.9+000 - กม.10+000 เป็นช่วง ๆ 29/04/2567 5,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างก่อสร้าง รหัสงาน 22500 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0401,0402,0403 ตอนหนองแค - หินกอง - ปากข้าวสาร - แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ระหว่าง กม.79+000 - กม.95+000,กม.95+000 - กม.103+000 และ กม.103+000 - กม.106+000 เป็นช่วง ๆ 29/04/2567 2,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงสระบุรี ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2567 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2567 01/01/2567 33,339.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อวัสดุงานไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ เป็นจำนวน 1 งาน 09/04/2567 21,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาทำป้ายไวนิลช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2567 จำนวน 3 รายการ เป็นจำนวน 1 งาน 09/04/2567 4,505.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 3,428 รายการ